W Bytowie odsłonięto tablicę upamiętniającą prof. Edmunda Wnuk-Lipińskiego

Udostępnij strone

12.05.2016

6 maja w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie odbyła się konferencja poświęcona prof. Edmundowi Wnuk-Lipińskiemu. Uczestniczyła w niej rodzina, środowisko akademickie, samorządowcy oraz lokalni mieszkańcy. Z ramienia władz lokalnych burmistrz Bytowa powitał zebranych gości oraz przypomniał sylwetkę wybitnego profesora.

Podczas konferencji obył się wykład o latach młodzieńczych wygłoszony przez prof. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego. Rektor Collegium Civitas prof. Stanisław Mocek oraz Pani Prezydent Prof. Jadwiga Koralewicz zabierali głos. W uroczystościach z ramienia naszej uczelni uczestniczyli również Kanclerz Magdalena Wypych oraz prof. Jan Pakulski.

Po konferencji wszyscy goście udali się pod dom rodziny profesora Edmunda Wnuk-Lipińskiego. Tam dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Ks. prałat Roman Spichalski przy asyście ks. Krzysztofa Szarego poświęcił tablicę, a przewodniczący Rady Miejskiej w Bytowie złożył kwiaty.

Na uroczystościach obecna była również młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie oraz przedszkolaki w strojach kaszubskich z Przedszkola nr 1 „Miś Puchatek”.
Profesor Edmund Wnuk-Lipiński był kierownikiem Katedry Socjologii w Collegium Civitas, w latach 2006-2012 pełnił funkcję Rektora Uczelni. Od 2013 roku był Kierownikiem Instytutu Socjologii oraz Katedry Studiów Społecznych, Politycznych i Międzynarodowych. Profesor Wnuk-Lipiński ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, w 1992 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Specjalizował się w zakresie socjologii polityki. Był założycielem i pierwszym dyrektorem Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Wykładał w Instytucie Nauk Humanistycznych w Wiedniu, na University of Notre Dame, na uczelniach wyższych w Kanadzie, Norwegii, Francji (Centre national de la recherche scientifique), Bułgarii oraz w berlińskim Wissenschaftskolleg. Uzyskał stypendium wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) w Wiedniu.

Profesor Wnuk-Lipiński zajmował stanowisko doradcy ds. polityki społecznej NSZZ „Solidarność”. Z ramienia opozycji demokratycznej brał udział w obradach Okrągłego Stołu. Od 1989 do 1991 kierował zespołem doradców naukowych przy Obywatelskim Klubie Parlamentarnym.

W 2011 profesor Wnuk-Lipiński został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Profesor Wnuk-Lipiński był także pisarzem science-fiction. Opublikował m.in. trylogię Apostezjon, składającą się z pozycji Wir pamięci (1979),Rozpad połowiczny(1988) i Mord założycielski(1989).  W 1988 został uhonorowany Nagrodą im. Janusza A. Zajdla za Rozpad połowiczny.