Umiędzynarodowienie uniwersytetów w Kazachstanie

Udostępnij strone

05.08.2018

W pierwszych dniach sierpnia Collegium Civitas odwiedziło 10 przedstawicieli instytucji edukacyjnych z Kazachstanu, którzy wcześniej uczestniczyli w szkoleniu „Rola internacjonalizacji w zarządzaniu instytucjami szkolnictwa wyższego w Kazachstanie” zorganizowanym przez naszą uczelnię.

Szkolenie poprowadził dr Sławomir Klimkiewicz, uznany ekspert w dziedzinie stosunków międzynarodowych, dyplomacji, zarządzania konfliktami i komunikacji międzykulturowej.

Spotkanie, które miało miejsce w Warszawie było częścią większego programu szkoleniowego. Przed przyjazdem do Polski uczestnicy otrzymali materiały przygotowane przez ekspertów Collegium Civitas i wzięli udział w wykładach prowadzanych online. Następnie zostali podzielenia na dwa zespoły, w których pracowali nad ostatnim zadaniem, będącym zwieńczeniem szkolenia. Pierwszy zespół przygotował analizę i prezentację nt. narodowej marki Kazachstanu. Drugi zajmował się rolą elementów międzynarodowych w zarządzaniu szkolnictwem wyższym w Kazachstanie i perspektywami jego rozwoju.

Podczas kursu w Warszawie uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się więcej o doświadczeniach Collegium Civitas w zakresie internacjonalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem programu Erasmus+ oraz promocji uczelni. Sesja szkoleniowa umożliwiła naszym gościom z Kazachstanu nie tylko wzięcie udziału w wykładach i spotkaniach z ekspertami, ale także zaprezentowania przygotowanych prezentacji innym uczestnikom oraz omówienia pomysłów i możliwości współpracy.