Uczestnicy projektu WISE zasadzili dąb korkowy.

Udostępnij strone

12.12.2016

plantacao

W dniu 2 grudnia 2016 został posadzony dąb korkowy, symbolizujący obecność uniwersyteckich partnerów projektu Widening Interdisciplinary Sustainability Education (WISE), którzy spotkali się tego dnia na warsztatach na Wydziale Nauk Uniwersytetu w Porto. Drzewo zostało wyhodowane w szkółce FUTURO – projekt 100.000 drzew w AMP – i zostało posadzone w FCUP – ogrodzie rodzimych roślin.

W warsztatach projektu WISE wzięli udział m. in. przedstawiciele uczelni m. in. biolodzy, ekolodzy, specjaliści nauk o środowisku ze Szwecji (Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych), z Czech (Masaryk University), z Polski (Collegium Civitas) i Grecji (Akademia Rolnicza w Atenach). Collegium Civitas reprezentowały: Prorektor ds. współpracy zagranicznej dr Paulina Codogni oraz Prorektor ds. badań naukowych dr Katarzyna Iwińska, dr Xymena Bukowska oraz dr Magdalena Kraszewska.

Celem projektu WISE jest zorganizowanie międzynarodowej interdyscyplinarnej sieci naukowców i nauczycieli akademickich, którzy będą współpracować przy tworzeniu interdyscyplinarnego programu edukacji o zrównoważonym rozwoju. Ponadto w wyniku projektu mają powstać innowacyjne metody i materiały wspierające rozwój edukacji o środowisku i zrównoważonym rozwoju w kształceniu wyższym.

Informacja ze strony: http://www.100milarvores.pt/2016/12/um-sobreiro-wise.html

Widening Interdisciplinary Sustainability Education (WISE)

Projekt nagrodzony w konkursie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na projekty Partnerstw Strategicznych w ramach programu Erasmus +.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z : SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET (Szwecja), UNIVERSIDADE DO PORTO (Portugalia), MASARYKOVA UNIVERZITA (Czechy), AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS (Grecja)

Głównym celem projektu jest zorganizowanie międzynarodowej interdyscyplinarnej sieci badaczy i nauczycieli akademickich, które będą współpracować przy tworzeniu interdyscyplinarnego programu edukacji o zrównoważonym rozwoju. Ponadto w wyniku projektu mają powstać innowacyjne metody i materiały wspierające rozwój edukacji o środowisku i zrównoważonym rozwoju w kształceniu wyższym.

Opis działań:

1) Wymiana wiedzy i doświadczeń dotyczących  różnych typów studiów oraz konkretnych narzędzi i metod realizacji interdyscyplinarności w nauczaniu akademickim dotyczącym środowiska i zrównoważonego rozwoju

2) Omówienie wyzwań kształcenia interdyscyplinarnego w badaniach dotyczących problemów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju

3) Zebranie informacji na temat możliwości włączenia edukacji o ochronie środowiska i zrównoważonym rozwoju w ukierunkowane programy na uniwersytetach krajów partnerskich

4)  Opracowanie podręcznika, zawierającego materiały dydaktyczne z zakresu nauk społecznych i przyrodniczych, który może być wsparciem dla koordynatorów programów i pracowników dydaktycznych w ramach studiów związanych z ochroną środowiska w krajach europejskich

5) Testowanie materiałów dydaktycznych dostosowanych do potrzeb studentów i nauczycieli

6) Stworzenie zarysu międzynarodowego interdyscyplinarnego programu edukacyjnego (curriculum) dla szkolnictwa wyższego, dotyczącego zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania współczesnym problemom ekologicznym

 

Oczekiwane rezultaty:

1) Rozwój bazy wiedzy oraz umiejętności nauczycieli akademickich i badaczy z zakresu edukacji dotyczącej ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju

2) Stworzenie podręcznika zawierającego materiały dydaktyczne z zakresu nauk społecznych i przyrodniczych do udoskonalenia programów studiów związanych z ochroną środowiska w krajach europejskich.

3) Dostosowanie programów nauczania na uczelniach partnerskich, z uwzględnieniem wypracowanych metod i narzędzi dydaktycznych

4) Wypracowanie curriculum międzynarodowego programu studiów magisterskich z zakresu zrównoważonego rozwoju

5) Wypracowanie umiejętności włączania przez nauczycieli akademickich elementów edukacji dotyczącej zrównoważonego rozwoju do istniejących programów dydaktycznych

 

Kierownikiem projektu jest dr Katarzyna Iwińska: katarzyna.iwinska@civitas.edu.pl

Strona internetowa projektu: http://wiseproject.info/

 

Pierwszy warsztat pt: Widening Interdisciplinary Sustainability Education

Pierwszy warsztat w ramach projektu pt: Widening Interdisciplinary Sustainability Education odbył się w Uppsali, Szwecji w dniach 16 – 20 maja 2016 r.. Gospodarzem warsztatu był Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych (SLU).

Cele warsztatu były następujące:

  • Omówienie różnych metod i doświadczeń dotyczących włączenia tematyki środowiska i zrównoważonego rozwoju do programów już istniejących w krajach partnerskich.
  • Omówienie sposobu budowania potencjału i integracji edukacji dotyczącej zrównoważonego rozwoju środowiska w działaniach i materiałach edukacyjnych istniejących programów nauczania.
  • Wprowadzenie partycypacyjnych metod nauczania i działań edukacyjnych, które motywują i umożliwiają uczniom zmianę swojego zachowania oraz podjęcie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.
  • Wymiana wiedzy i dobrych praktyk (wszystkich partnerów) biorąc jako materiał wyjściowy ekspertyzy szwedzkich partnerów w dziedzinie różnorodności biologicznej i usług ekosystemów, ich oceny, mapowania i ewaluacji, a także sposób w jaki może wpływać wiedza o edukacji dotyczącej zrównoważonego rozwoju środowiska na wybory społeczne w sytuacjach spornych.
  • Przygotowanie wkładu do raportu 1, 2 i 4.

Warsztaty składały się z: porównania krajowego nauczania i kontekstów uczenia się, a szczególnie zrównoważonego rozwoju i edukacji, uczestnictwa i metod aktywizujących studentów z naciskiem na studium przypadku, począwszy od tworzenia nowych przypadków, zainspirowanych szwedzkim doświadczeniem, które będą analizowane w trakcie projektu.

Rezultatem warsztatów jest raport 1 –  Edukacja o zrównoważonym rozwoju w analizie porównawczej, który pokazuje różne doświadczenia i zagadnienia zrównoważonego rozwoju i / lub zrównoważonego rozwoju w obecnych programach nauczania, na uniwersytetach i w różnych krajach, itp.  http://wiseproject.info/category/outputs/