Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków EDU PLUS na rok akademicki 2017/2018

Udostępnij strone

16.11.2017

Ubezpieczyciel: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Vienna Insurance Group
Noakowskiego 22
00-668 Warszawa

Forma ubezpieczenia: bezimienna – polisa zbiorowa.

Ochrona ubezpieczeniowa NNW działa przez cały rok akademicki, łącznie z wakacjami, feriami zimowymi, przez 24 godziny na dobę i obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą (cały świat).

UWAGA! NIE JEST TO UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE.

Termin płatności: 30.11.2017
Forma płatności: gotówka
Miejsce płatności: pokój 1250 studia stacjonarne; pokój 1252 studia niestacjonarne
Okres ubezpieczenia: 01.10.2017 – 30.09.2018
Wysokość sumy ubezpieczenia: 30 000 zł.
Składka roczna na osobę: 51 zł.