Transformacja Policji w Polsce po 1989 roku

Udostępnij strone

23.08.2018

W maju br. w Collegium Civitas odbyła się konferencja naukowa „Transformacja Policji w Polsce po 1989 roku”, zorganizowana przez Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas oraz Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem konferencji było omówienie najważniejszych zmian jakie zaszły w polskiej policji od 1989 roku oraz nakreślenie obrazu specyfiki transformacji tej instytucji na tle innych państw w regionie. Zachęcamy do wysłuchania wystąpień zaproszonych naukowców, ekspertów i praktyków zajmujący się tematem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Prof. Andrzej Misiuk, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski –  otwarcie konferencji 

Dr Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji – Zabiegi systemowe, organizacyjne i medialne mające na celu rozdzielenie policji od milicji PRL

Dr Mariusz Sokołowski, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski – Zmiany wizerunkowe polskiej policji w III RP

Piotr Caliński, Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi, Collegium Civitas – Transformacja szkolnictwa policyjnego na przełomie epok

Dr Anna Matczak, Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi, Collegium Civitas – „Mamy taką policję na jaką zasługujemy” – opinie Polaków na temat Policji w Polsce

Dr Magdalena Dobrowolska-Opała, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski – Badania jakościowe w Policji na przykładzie wywiadów z funkcjonariuszami komend wojewódzkich

Monika Baylis, University of Huddersfield, Wielka Brytania – Polska Policja po 1989 roku – „kiedy diabeł tkwi w szczegółach”

 Gen. Adam Grzegorz Rapacki, Kancelaria Bezpieczeństwa – Polska Policja wobec przestępczości zorganizowanej. Ewolucja struktur, metod pracy, sukcesy i porażki

Dr Krzysztof Liedel, Centrum Badań nad Terroryzmem, Collegium CivitasKształtowanie struktur kontrterrorystycznych w Polskiej Policji po 1989 r.

Grzegorz Cieślak, Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi, Collegium Civtas – Implikacje Ustawy antyterrorystycznej – wyzwania dla polskiej Policji

Dr Mathieu Zagrodzki, CESDIP, Centrum Badań Socjologicznych o Prawie i Instytucjach Karnych, Uniwersytet Versailles-St-Quentin – Reformy i badania o policji we Francji: 40 lat małych postępów

 

 

 

Transformacja Policji w Polsce po 1989 roku – zadanie finansowane w ramach umowy 903/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.