Transformacja Policji w Polsce po 1989 r.

Udostępnij strone

23.05.2018

W środę 23 maja 2018 r. odbyła się konferencja naukowa „Transformacja Policji w Polsce po 1989 r.”. Po uroczystym otwarciu konferencji przez rektora Collegium Civitas prof. Stanisława Mocka, charakter przemian Polskiej Policji omówił prof. Andrzej Misiuk z Instytutu Nauk Politycznych, Uniwersytetu Warszawskiego, który był współorganizatorem wydarzenia.

W pierwszym panelu „Nowa Policja po 1989 r.” dr Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji nakreślił zabiegi systemowe, organizacyjne i medialne mające na celu rozdzielenie policji od milicji PRL. Następnie dr Mariusz Sokołowski, były rzecznik prasowy KGP, a obecnie adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych UW, przedstawił wyniki badań sondażowych dotyczące odbioru społecznego Policji i omówił jak wzrastające zaufanie Polaków do niej jest związane z zabiegami i zmianami wizerunkowymi w III RP. Bardzo ciekawe wystąpienie Piotra Calińskieg z Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas dotyczyło transformacji szkolnictwa policyjnego na przełomie epok.

Panel II dotyczył Polskiej Policji w badaniach empirycznych. Na przykładzie trzech różnych badań jakościowych prelegentki dr Anna Matczak (Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi, CC), dr Magdalena Dobrowolska-Opała (Instytut Nauk Politycznych, UW) i Monika Baylis (Wydział Kryminologii, University of Huddersfield) omówiły wyniki własnych badań empirycznych, odbiór społeczny Policji oraz otwartość środowiska policyjnego na badaczy i ich publikacje.

Wystąpienie gen. Adama Rapackiego (Kancelaria Bezpieczeństwa) zatytułowane „Polska Policja wobec przestępczości zorganizowanej. Ewolucja struktur, metod pracy, sukcesy i porażki” otworzyło panel III i w bardzo ciekawy, analityczny sposób zarysowało kontekst zmian w Policji w minionym okresie. W tym panelu głos zabrali również dr Krzysztof Liedel, ekspert z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas) i Grzegorz Cieślak z Centrum Badań nad Ryzykam Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas, którzy omówili kształtowanie struktur kontrterrorystycznych w Polskiej Policji po 1989 r. oraz implikacje Ustawy antyterrorystycznej.

Gościem specjalnym konferencji był dr Mathieu Zagrodzki (CESDIP, Centrum Badań Socjologicznych o Prawie i Instytucjach Karnych, Uniwersytet Versailles-St-Quentin), który przybliżył organizację służb bezpieczeństwa we Francji, reformy policji francuskiej oraz relacje pomiędzy francuskim światem nauki i francuską policją.

Wysoki poziom merytoryczny konferencji został zaprezentowany w niebywale sympatycznej atmosferze. W wyniku bardzo dobrego przyjęcia konferencji w środowisku akademickim jak i policyjnym organizatorzy przygotowują już drugą „konferencję policyjną”.