Timisoara Europejską Stolicą Kultury – sukces dra Rolanda Zarzyckiego, Prorektora Collegium Civitas

Udostępnij strone

24.10.2016

Timisoara została wybrana Europejską Stolicą Kultury 2021 r. Doktor Roland Zarzycki Prorektor ds. dydaktycznych Collegium Civitas był członkiem zespołu Timisoary przygotowującego aplikację. Wcześniej jako ekspert opracowywał zwycięską aplikację Wrocławia.

W 2016 roku Wrocław został wybrany Europejską Stolicą Kultury. W ramach programu Unii Europejskiej jedno miasto przez okres roku może zaprezentować się szerokiemu gronu odbiorców w całej Europie. Zwykle działania te obejmują również cały region i szerzej kraj. Wrocław zawdzięcza swoją wygraną  pracy doktora Rolanda Zarzyckiego, który od 1 października 2016 roku pełni funkcję Prorektora ds. dydaktycznych w Collegium Civitas.

Dr Zarzycki był jednym z dwóch głównych autorów opracowujących aplikację Wrocławia do programu Europejskiej Stolicy Kultury. Odpowiadał za przygotowanie dokumentacji konkursowej, która była później przedmiotem oceny komisji. Aplikacja obejmuje propozycje wszystkich projektów i działań w ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury realizowane później przez miasto. Obecnie w skład komisji oceniającej wchodzi 12 członków (przy Wrocławiu było ich 13), sześciu z państw Unii Europejskiej, a sześciu z danych państw z regionów ubiegających się o miano ESK.

Dopiero po skrupulatnym przygotowaniu wniosków aplikujących i obronie wszystkich projektów komisja wybiera miasto – stolicę kultury. Sukces dra Zarzyckiego został zauważony na świecie i jako jeden z ekspertów został zaproszony do opracowania wniosku rumuńskiej Timisoary.

Wygrana dla miasta to nie tylko prestiż, ale również znaczące fundusze europejskie, które można przeznaczyć na rozwinięcie oferty kulturalnej przyciągającej międzynarodową publiczność. Wybrany ośrodek przez 12 miesięcy prezentuje swoje dziedzictwo historyczne. Regiony i miasta organizują specjalne pokazy, koncerty, festiwale, konferencje i inne działania promujące państwo, region i miasto.

Następne polskie miasto ma szansę zostać ESK w 2029 roku. Polska ma wiele do zaproponowania. Nasza kultura jest bardzo bogata, a urozmaicenie urbanistyczne umożliwia nam wystawienie wielu znakomitych kandydatur.

Serdecznie gratulujemy Timisoarze oraz doktorowi Rolandowi Zarzyckiemu europejskiego sukcesu!