Konferencja The Visegrad Countries (V4) in Crisis/ Call for papers

Udostępnij strone

14.04.2016

Collegium Civitas, Warszawa, 15 lipca 2016
Collegium Civitas (Warszawa) we współpracy z IFiS PAN (Warszawa), University of Texas (Austin), Uniwersytetem Karola (Praga) oraz Comenius University (Bratysława) organizuje międzynarodową konferencję na temat: „ The Visegrad Countries (V4) in Crisis„.  Konferencja, wspierana przez grant Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, odbędzie się w Collegium Civitas w Warszawie, w dniu 15 lipca 2016. Ma ona na celu zgromadzenie badaczy, specjalistów i polityków zaangażowanych w badania dotyczące Grupy Wyszehradzkiej oraz przedstawianie i omówienie dokumentów skupiających się na głównych aspektach kryzysu w Unii Europejskiej i państwach Grupy Wyszehradzkiej.

 

Przywódcy V4 i elity polityczne mierzą się z poważnymi problemami i wyzwaniami zagrażającymi jedności sojuszu. Ich aktualne cele koncentrują się wokół problemów związanych z falą uchodźców i innych imigrantów napływających do Europy, kwestiami bezpieczeństwa związanymi z zagrożeniem terrorystycznym, a w konsekwencji ze wzrostem działań przeciwdziałających imigracji oraz rozwojem sił nacjonalistycznych w ramach państw V4 i UE. Kwestie te razem tworzą kryzys  który budzi poważne pytania dotyczące jedności Grupy Wyszehradzkiej i jej stosunków z innymi krajami UE, zwłaszcza z Niemcami. Konferencja skupia się na czterech aspektach kryzysu: (1) strategicznym kierunku rozwoju V4, zwłaszcza  na wyborze między dalszą integracją lub większą autonomią w UE; (2) wzroście populistyczno – nacjonalistycznych sił w krajach V4 oraz UE; (3) problemach strefy Schengen oraz (4) zagrożeniu dla państw V4, w tym na zagrożeniach militarnych i energetycznych w kontekście agresywnej polityki Rosji, a także na mocnych i słabych stronach NATO oraz stałym braku stabilizacji na Ukrainie.
Program: Konferencja jednodniowa –  przemówienie wprowadzające  i cztery sesje tematyczne
Rejestracja: Uczestnictwo w konferencji jest darmowe (150 zł dla uczestników kolacji pokonferencyjnej).
Organizator: Prof. Jan Pakulski, University of Tasmania, Hobart, i Collegium Civitas, Warszawa
Keynote Speaker: Prof. John Higley, emerytowany profesor na University of Texas w Austin
Zaproszeni prelegenci:
Prof. Pavol Frič, Uniwersytet Karola w Pradze

Dr Zsolt Gal, Comenius University, Bratysława

Prof. Gabriella Ilonszki, Węgierska Akademia Nauk, Budapeszt

Prof. Krzysztof Jasiecki, PAN, Warszawa

Prof. György Lengyel, Corvinus University, Budapeszt

Prof. Soňa Szomolányi, Comenius University, Bratysława, Hoover Institution, Stanford

 

Zaproszenie do zgłaszania prac/ Call for papers

Zapraszamy do nadsyłania prac dotyczących czterech aspektów kryzysu, jak również tworzonej przez liderów i elity państw Grupy Wyszehradzkiej strategii walki z nim:

Aspekty kryzysu:

  • strategiczny kierunek rozwoju V4, zwłaszcza wybór między dalszą integracją lub większą autonomią w UE;
  • wzrost populistyczno – nacjonalistycznych sił w krajach V4 oraz UE – ideologie, powiązania międzynarodowe i konsekwencje polityczne;
  • problemy strefy Schengen dotyczące skoordynowanej kontroli granic zewnętrznych, regulowania napływu uchodźców i migrantów ekonomicznych spoza UE, utrzymania bezpieczeństwa oraz bezpaszportowego ruchu w strefie;
  • zagrożenia dla państw V4, w tym zagrożenia militarne i energetyczne w kontekście agresywnej polityki Rosji; a także mocne i słabe strony NATO, niejasne zobowiązania USA wobec Polski oraz stały brak stabilizacji na Ukrainie.

Ze względu na czas trwania konferencji, tylko ograniczona liczba prac (prezentacje max. 20 min.) zostanie przyjęta przez organizatora. Termin zgłaszania prac upływa 15 maja 2016. Prosimy o wysłanie propozycji pocztą elektroniczną na adres profesora Jana Pakulskiego jan.pakulski@utas.edu.au. Plik powinien zawierać imię , nazwisko i afiliację autora, pełen tytuł prezentacji oraz streszczenie o objętości max. 250 słów.