Rok temu odszedł Edmund Wnuk – Lipiński. Profesor, nasz Przyjaciel i Mistrz

Udostępnij strone

04.01.2016

Mówi się, że po takiej stracie tylko czas leczy rany. Tylko trochę, bo brakuje nam Go coraz bardziej. Tym bardziej, że coraz mniej rozumiemy, co dzieje się wokół nas: w zglobalizowanym świecie i zintegrowanej Europie i z nami: naszym państwem, narodem i społeczeństwem. Edmund Wnuk-Lipiński nie dawał nam gotowych rozwiązań, bo nie był i nie chciał być ani jasnowidzem, ani cudownym uzdrowicielem naszych umysłów. Ale Jego intelektualna siła polegała właśnie na tym, że potrafił zadawać intrygujące pytania i mobilizować nas do poszukiwania odpowiedzi. I to nie jedynie słusznej odpowiedzi i jedynej racji, ale hipotez i możliwych wariantów rozwoju społecznego, poszukiwania mechanizmów władzy oraz przyczyn i istoty procesów społecznych i politycznych. Tego co jest głęboko pod powierzchnią tego, co na co dzień widzimy, komentujemy, analizujemy.

Jeden z pomysłodawców i założycieli Collegium Civitas, najpierw Prezydent, później Rektor i Rektor Honorowy naszej uczelni, znakomity nauczyciel akademicki, autorytet naukowy dla nas, Jego studentów, magistrantów, doktorantów, profesorów, koleżanek i kolegów po socjologicznym i politologicznym fachu. Maksyma naszej uczelni „Gradu diverso, via una” – „Różnym krokiem, jedną drogą” nie tylko trafnie określa profil ideowy Collegium Civitas, ale stanowiła życiowe credo Edmunda Wnuk-Lipińskiego.

Profesorze, Przyjacielu, Edmundzie, pamiętamy o Tobie…

prof. Stanisław Mocek

Rektor Collegium Civitas w imieniu całej społeczności uczelni

 

 

Wspomnienia o prof. Edmundzie Wnuk-Lipińskim

http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/479350,odszedl-wybitny-socjolog-prof-edmund-wnuk-lipinski-nie-zyje.html

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1604523,1,nie-zyje-profesor-edmund-wnuk-lipinski.read

http://zielonka.blog.polityka.pl/2015/01/06/dwoch-wielkich-z-pomorza/