Sukcesy we współpracy z Centrum Edukacji Polskiej w Kijowie

Udostępnij strone

12.07.2018

W dniach 10-11 lipca Collegium Civitas odwiedziło 50 przedstawicieli instytucji akademickich z Ukrainy. Ukraińscy koledzy wzięli udział w szkoleniu „Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego” zorganizowanym przez naszą uczelnię.

Spotkanie otworzył rektor Collegium Civitas prof. Stanisław Mocek, który powitał uczestników w siedzibie uczelni, a następnie przedstawił historię reform polskiego szkolnictwa wyższego, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania standardów europejskich. Temat ten został dodatkowo omówiony podczas prezentacji Beaty Skibińskiej, dyrektor Wydziału Szkolnictwa Wyższego w Narodowej Agencji programu Erasmus+, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

W gronie prelegentów byli także: prorektor ds. współpracy z zagranicą dr Katarzyna Maniszewska, prorektor ds. dydaktycznych dr Roland Zarzycki, koordynator Erasmus+ w CC Anita Potrząsaj oraz kierownik działu koordynacji projektu w CC Edyta Kostrzewa.

Szkolenie poprowadził dr Sławomir Klimkiewicz, uznany ekspert w dziedzinie stosunków międzynarodowych, dyplomacji publicznej, zarządzania konfliktami i komunikacji międzykulturowej. Spotkanie w Warszawie było częścią większego programu szkoleniowego. Uczestnicy, którzy otrzymali materiały online przygotowane przez ekspertów Collegium Civitas, przez kilka tygodni pracowali pod kierunkiem dr. Klimkiewicza nad opracowaniem strategii internacjonalizacji dla własnych instytucji.

Szkolenie w Warszawie dało możliwość nie tylko wzięcia udziału w wykładach i spotkaniach z ekspertami, ale także było okazją do zaprezentowania swoich projektów innym uczestnikom oraz do omówienia pomysłów w szerszym gronie i nawiązanie współpracy.

Program szkoleniowy został zorganizowany przez Collegium Civitas we współpracy z Centrum Edukacji Polskiej w Kijowie.