Studia we Francji. Nowe możliwości wymiany dla studentów CC

Udostępnij strone

12.03.2018

Collegium Civitas rozpoczęło współpracę z Ecole des Hautes Etudes Internationales – Ecole des Hautes Etudes Politiques (HEIP) w Paryżu, dzięki której przed studentami otworzyły się nowe możliwości wymiany.

1 marca podpisano akademickie porozumienie wymiany pomiędzy Ecole des Hautes Etudes Internationales – Ecole des Hautes Etudes Politiques (HEIP) z siedzibą w Paryżu a Collegium Civitas. Obie uczelnie będą oferować możliwość zapisania się na studia w ramach wymiany. Maksymalny czas pobytu studentów w instytucji przyjmującej wynosi dwa semestry, a minimalna długość to 4 tygodnie.

Opcja czterotygodniowa jest dostępna dla studentów Collegium Civitas w ramach letniej szkoły HEIP „Doing Diplomacy in Europe” (język wykładowy: angielski). Studenci CC będą mogli uczestniczyć w lipcu w letnich programach HEIP jako studenci z wymiany bez ponoszenia opłat za naukę. Program Szkoły Letniej jest dostępny dla studentów studiów wyższych (magisterskich).

Opcja wymiany jedno- i dwusemestralnej jest przewidziana dla studentów studiów licencjackich z językiem francuskim jako językiem wykładowym oraz dla absolwentów (studentów studiów magisterskich) z angielskim jako językiem wykładowym.

Studenci HEIP będą mieli możliwość nauki przez jeden lub dwa semestry w Collegium Civitas (program studiów licencjackich i magisterskich, z językiem angielskim jako wykładowym).

Studenci ubiegający się o przyjęcie do programu wymiany HEIP-CC muszą spełniać warunki przyjęcia stawiane studentom w instytucji przyjmującej, w instytucji macierzystej, a także następujące wymagania:

  • być zarejestrowanymi studentami w macierzystej uczelni i opłacać czesne (opłata za okres studiów w instytucji przyjmującej);
  • mieć zaliczony przynajmniej jeden semestr studiów;
  • mieć dobre wyniki w nauce.

Studenci z Polski, którzy spędzają minimum jeden semestr we Francji, mają prawo do stypendium rządu francuskiego w wysokości do 150 euro miesięcznie.

Więcej informacji na temat Szkoły Letniej „Doing Diplomacy in Europe”: http://summer.pariseiffel.fr/SummerSchool_DoingBusinessinEurope-2018.pdf

Więcej informacji o HEIP: www.heip.fr

Studenci Collegium Civitas zainteresowani udziałem w wymianie z HEIP proszeni są o kontakt z Anitą Potrząsaj, Biuro Współpracy z Zagranicą: Anita.Potrzasaj@civitas.edu.pl

Liczba miejsc jest ograniczona.