Strategia marketingowa miasta w praktyce

Udostępnij strone

31.01.2020

Nowy przedmiot „Marketing państw, regionów i miast” wprowadzony do oferty zajęć fakultatywnych w r. ak. 2019/2020 cieszy się dużą popularnością wśród studentów różnych specjalności kierunku Socjologia w Collegium Civitas. W ramach tego przedmiotu studenci poznają zasady budowania pozytywnego wizerunku państwa, czyli jego soft power oraz strategie marketingowe. Z uwagi na praktyczny charakter zajęć, uczestnicy mają okazję nie tylko zdobyć wiedzę merytoryczną, ale również wykonywać ćwiczenia na podstawie informacji dotyczących strategii państw i miast zajmujących najwyższe pozycje w różnych światowych rankingach.

Udział w zajęciach wziął pan Maciej Fijałkowski – dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE) Urzędu m.st. Warszawy, który z zainteresowaniem przysłuchiwał się propozycjom studentów, prezentujących opracowane przez siebie strategie marketingu dla Warszawy. Spotkanie to stanowiło okazję do dyskusji i wymiany poglądów na temat rozwoju miasta z ekspertem-praktykiem. Wszystkie pomysły studentów zostały przekazane do Urzędu, z nadzieją ich wykorzystania, a tym samym nasza uczelnia zacieśniła współpracę z Urzędem Miasta.

Formuła przedmiotu „Marketing państw, regionów i miast”, prowadzonego przed dr Wiolettę Małotę, to przykład realizowania założenia, że w Collegium Civitas przekazywana jest wiedza praktyczna i uzyskuje się umiejętności, które można zastosować w projektach o rzeczywistym znaczeniu.