Stażyści z USA w Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas

Udostępnij strone

27.06.2018

Centrum Badań nad Terroryzmem (CBnT) Collegium Civitas zainaugurowało program stażowy. Staże są skorelowane z tegoroczną Szkołą Letnią w CC, w której bierze udział ponad 60 studentów z prestiżowych amerykańskich uniwersytetów. 9 studentów, którzy ukończyli już kursy w ramach Szkoły Letniej, rozpoczęło właśnie staże w CBnT.

Stażyści pracują nad projektami badawczymi pod naukową opieką ekspertów. Głównym tematem programu jest zmieniający się paradygmat bezpieczeństwa. Zainteresowania badawcze stażystów dotyczą szerokiego spektrum współczesnych wyzwań dla bezpieczeństwa, takich jak: wojna informacyjna, bezpieczeństwo w świecie post-prawdy, cyberbezpieczeństwo, rola edukacji w przeciwdziałaniu terroryzmowi, media w strategiach ugrupowań terrorystycznych, zapobieganie sytuacjom typu „aktywny strzelec” (mass shootings, active shooter), radykalizacja i rekrutacja do organizacji terrorystycznych w epoce informacji i inne.

Ponadto, podczas stażu studenci wezmą udział w seminariach, prezentacjach i spotkaniach z ekspertami. Stażyści mają przygotować artykuł naukowy podsumowujący badania przeprowadzone przez nich w CBnT. W efekcie programu stażowego powstanie publikacja (w jęz. angielskim): „Security and Society in the Information Age”, zawierająca artykuły autorstwa stażystów,  jak również wykładowców i ekspertów CBnT.

To pierwsza edycja program stażowego w CBnT. Naszym celem było stworzenie programu staży badawczych, które wzmocnią kompetencje i wiedzę studentów, jednocześnie dając im sporą autonomię i w efekcie którego powstanie konkretny „produkt”, czyli publikacja naukowa – wyjaśnia Paulina Piasecka, zastępca dyrektora CBnT.

To dla nas przyjemność i zaszczyt, że możemy gościć studentów ze świetnych amerykańskich uniwersytetów, takich jak: University of Wisconsin-Milwaukee, Penn State, Michigan State University, University of South Carolina, University of Nebraska Lincoln, University of Denver oraz University of Texas – mówi dr Katarzyna Maniszewska, dyrektor program Szkół Letnich, która jest również koordynatorem projektów naukowych w CBnT.  – W Collegium Civitas jesteśmy przekonani, że program stażowy i praca nad wspólną polsko-amerykańską publikacją na temat wyzwań związanych z bezpieczeństwem będzie cennym edukacyjnym doświadczeniem dla obu stron – tak studentów, jak i ich mentorów w CBnT – dodaje dr Maniszewska.

Powołane w 2006 roku Centrum Badań nad Terroryzmem jest centrum badawczym w Collegium Civitas. Jest jednym z wiodących polskich think-tanków, a w jego pracach biorą udział cenieni i znani eksperci. Głównym polem aktywności są badania naukowe, przedsięwzięcia analityczne jak również edukacja i podnoszenie świadomości społecznej w zakresie kwestii związanych z bezpieczeństwem. Badania CBnT koncentrują się wokół szeroko rozumianego terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania, jak również wpływu tego zjawiska na państwa i obywateli, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Zainteresowania badawcze ekspertów CBnT to m.in.: definiowanie zagrożeń terrorystycznych, ewolucja współczesnego terroryzmu, psychologia terroryzmu, analiza ryzyka, narzędzia ułatwiające walkę z terroryzmem oraz kwestie medioznawcze w kontekście bezpieczeństwa.