Stawiamy na nowoczesność, jakość i rozwój!

Udostępnij strone

15.11.2018

Uczelnia realizuje aktualnie kilkanaście projektów, adresowanych do różnych grup docelowych, na łączną kwotę 10,5 mln złotych.

Zakres działań w ramach projektu „Uczelnia 4.0 – nowoczesny program rozwoju Collegium Civitas” obejmuje m. in. uruchomienie nowych kierunków/specjalności, prowadzenie warsztatów – podnoszących kompetencje studentów, organizację kursów i szkoleń dla administracji oraz kadry dydaktycznej Collegium Civitas, a także podniesienie jakości zarządzania w zakresie usprawnień IT oraz zarządzania procesowego.

Ciekawą propozycję dla kandydatów stanowi nowoczesny model studiów dualnych – Marketing internetowy i e-commerce (kierunek zarządzanie), realizowanych przez Collegium Civitas we współpracy ze Związkiem Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Kształcenie będzie odbywało się w formule naprzemiennej, zajęcia teoretyczne w siedzibie Uczelni, a część praktyczna – w IAB oraz bezpośrednio, w postaci staży u poszczególnych pracodawców.

Collegium Civitas, jako jeden z liderów umiędzynarodowienia wśród uczelni wyższych w Polsce, dba o wysoki poziom obsługi studentów z zagranicy poprzez m. in. realizację działań usprawniających komunikację i poprawiających kompetencje międzykulturowe kadry administracyjnej – projekt „Welcome to PeKIN”. Coroczne badania poziomu satysfakcji (w 2018 roku aż 87% studentów było zadowolonych ze studiów), potwierdzają, że Uczelni udaje się sprostać oczekiwaniom studentów.

Dział Koordynacji Projektów Collegium Civitas przygotował również ciekawą ofertę warsztatów dla młodzieży, w ramach których uczniowie podniosą swoje kompetencje medialne i cyfrowe – „Collegium Młodych – media i technologie”; a także m. in. dowiedzą się, w jaki sposób uchronić się przed manipulacją i nie dać zwerbować do sekty – „Młodzi, gniewni, bezpieczni”. Eksperci z Uczelni oraz instytucji partnerskich będą inspirować dzieci w wieku 6 – 12 lat do twórczego myślenia, stymulować ich rozwój intelektualny, aksjologiczny i społeczny w ramach 3 poziomów Collegiów (Żaka, Kadeta, Juniora) – „Collegium Młodych Talentów”. Innowacyjne programy kształcenia czekają na słuchaczy Uniwersytetu III wieku, którzy będą mieli okazję poznać środowisko i nawiązać współpracę z lokalnymi mediami – „Senior na Uniwersytecie”.