Spotkanie: „Rynek prywatnych akademików w Polsce”

Udostępnij strone

25.01.2018

W dniu dzisiejszym, Wojciech Duranowski, pełnomocnik rektora ds. współpracy i promocji międzynarodowej Collegium Civitas wziął udział w konferencji prasowej Metropolitan Investment poświęconej rynkowi prywatnych akademików. Reprezentant Uczelni przedstawił perspektywy wzrostu liczby studentów zagranicznych w Polsce oraz omówił potrzeby dotyczące miejsca zamieszkania zgłaszane przez studentów innych narodowości oraz ich rodziców.
 
Zdaniem ekspertów biorących udział w wydarzeniu, liczba słuchaczy i uczniów przyjeżdżających do Polski będzie się stale zwiększać. Choć w latach 2014 – 2015 stanowili zaledwie 3 proc. społeczności studentów w kraju, w 2016 roku osoby dorosłe uczące się w Polsce w ramach studiów I i II stopnia oraz studiów doktoranckich stanowiły 4,9 proc. grupy studentów.
Wśród studentów zagranicznych przeważają osoby z krajów sąsiadujących z Polską: głównie obywatele Ukrainy i Białorusi. W 2016 roku stanowili ponad 62 proc. wszystkich studentów zagranicznych. Pozostałą grupę 32 proc. stanowili słuchacze i doktoranci z krajów Europy Zachodniej i Azji.
 
Zdaniem Wojciecha Duranowskiego, coraz większa popularność polskich uczelni wśród obcokrajowców jest efektem wprowadzenia do oferty uczelni wyższych studiów w języku angielskim. Według danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w chwili obecnej ok. 3,5 % kierunków jest wykładanych w tym języku. W przyszłości, liczba ta może znacznie wzrosnąć ze względu na działania promujące polskie szkolnictwo za granicą realizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.