Spotkanie z Ambasadorem Australii Paulem Wojciechowskim

Udostępnij strone

18.10.2017

18 października w Collegium Civitas gościł ambasador Australii JE Paul Wojciechowski, zaproszony na anglojęzyczną dyskusję pt. ,,Niedoceniana Australia – rodząca się potęga na Dalekim Wschodzie?”. Spotkanie odbyło się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Dyplomacji organizowanego przez Stowarzyszenie Forum Młodych Dyplomatów, pod patronatem m.in. Collegium Civitas.

Podstawowym celem dyskusji dotyczącej Australii była próba udzielenia odpowiedzi na pytanie jakie są kierunki i sposoby prowadzenia polityki zagranicznej Australii oraz jakie miejsce zajmuje to państwo w układzie stosunków międzynarodowych.

Wiele uwagi poświęcono relacjom ekonomicznym Australii z krajami azjatyckimi. Ambasador zauważył, że gospodarka tego kraju rozwija się w dużej mierze dzięki eksportowi do Azji i wyłącznie dalsze zacieśnianie współpracy z północnymi sąsiadami może zagwarantować Australii utrzymanie dobrych wskaźników ekonomicznych.

JE Paul Wojciechowski podkreślał zaangażowanie Australii w budowanie stref wolnego handlu w regionie, a także zaznaczył, że mimo chęci zacieśniania kontaktów gospodarczych z Unią Europejską priorytetem dla jego kraju jest zawarcie umowy o strefie wolnego handlu z Wielką Brytanią.

Ponadto Ambasador wyraził nadzieję na utrzymanie bliskich relacji ze Stanami Zjednoczonymi jako naturalnym partnerem Australii ze względów kulturowych, militarnych i geograficznych. Uczestnicy spotkania mieli także okazję dowiedzieć się, że wiele reform Baracka Obamy inspirowanych było rozwiązaniami australijskimi, co stanowi dowód na przepływ idei między tymi dwoma krajami.

Podczas dyskusji podniesiono również kwestię australijskiej polityki migracyjnej, która opiera się na ustabilizowaniu strumienia migracji i wnikliwym badaniu motywacji jednostek. JE Wojciechowski podkreślał przy tym, że prawie 30% mieszkańców Australii urodziło się poza jej granicami, co stanowi jedną z przyczyn otwartości tego kraju na cudzoziemców.

Ziemia Południowa dzięki wspaniałym warunkom przyrodniczym i wysokiemu poziomowi życia mieszkańców przyciąga ludzi z całego świata, a ,,australijski styl życia” można uznać za znak rozpoznawczy tego kraju. Większość imigrantów pochodzi z Azji, głównie z Państwa Środka. Przy tej okazji naświetlone zostało nowe zjawisko ekspansji chińskiego soft power, oddziałującego w Australii za sprawą chińskich studentów oraz imigrantów i ich potomków.

W toku dyskusji jej uczestnicy doszli do wniosku, że Chiny to ważny partner Australii, z którym należy rozwijać bliskie stosunki, jednak należy przy tym zadbać o równowagę w regionie. Wychodząc z tego założenia Australia wspiera rosyjski projekt stworzenia szybkiego połączenia kolejowego między Tokio a Londynem jako zdrową konkurencję dla chińskiego nowego Jedwabnego Szlaku.

Spotkanie podsumowali prowadzący dyskusję członkowie Forum Młodych Dyplomatów: Ewelina Piskorz oraz Marcel Lesik, zapraszając gości do uczestnictwa w kolejnych wydarzeniach przygotowanych z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Dyplomacji.