Seminarium eksperckie z cyklu „Implikacje ustawy antyterrorystycznej”

Udostępnij strone

24.01.2019

16.01.2019 r. w ramach cyklu „Implikacje ustawy antyterrorystycznej” odbyło się seminarium eksperckie pt.: „Jak zostałeś antyterrorystą i co z tego wynika, czyli opowieść w trzech aktach o ustawie antyterrorystycznej i jej implikacjach”.

Grzegorz Cieślak, ekspert profilaktyki i prewencji antyterrorystycznej Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas, wprowadził uczestników w tematykę tytułowych implikacji.

W części pierwszej dyskutowano o wpływie swoistego fenomenu zjawiska terroryzmu oraz przestępczości o tym charakterze na rozwiązania ustawowe. W debacie pracowano nad stanowiskiem dotyczącym zmian w postrzeganiu ataków terrorystycznych oraz interpretacji rozwiązań legislacyjnych. Omówiono także orzecznictwo sądowe i poddano analizie możliwości ostrzegania w zakresie ustawowego sformułowania – formy ataku terrorystycznego.

W części drugiej seminarium dotyczyło rozwiązań zawartych w aktach wykonawczych do Ustawy o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. 2016 poz. 904), ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków obywatelskich wynikających z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć realizowanych po ogłoszeniu stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP (Dz.U. 2016 poz. 1101). Dyskusja dotyczyła powszechnego charakteru większości przedsięwzięć i deficytów wiedzy nt. ich poprawnej realizacji oraz znaczenia poszczególnych przedsięwzięć dla funkcjonowania systemu przeciwdziałania terroryzmowi.

Część trzecia dotyczyła realizacji ustawy antyterrorystycznej w ujęciu praktycznym i bilansu wiedzy, umiejętności oraz deficytów w powszechnych procesach edukacyjnych w zakresie przejmowania kontroli nad zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, reagowania w czasie zagrożenia oraz analizowania ryzyka. Zakończyła się prezentacją przykładów potrzeb edukacyjnych dla obywatela, ze szczególnym uwzględnieniem personelu obiektów administracji publicznej. Jako przykładowy obszar oddziaływania formy ataku wybrano działanie uzbrojonego sprawcy, w tym wykorzystanie taktyki działania active shootera oraz sprawcy zaburzonego.

Cykl seminariów dotyczących ustawy o działaniach antyterrorystycznych będzie kontynuowany również w formie spotkań o charakterze otwartym.