„Security and Society in the Information Age” – drugi tom serii już dostępny

Udostępnij strone

07.02.2020

Z przyjemnością informujemy, że właśnie ukazał się drugi tom z serii „Security and Society in the Information Age”. Publikacja zawiera artykuły amerykańskich studentów, uczestników Summer School 2019 w Collegium Civitas oraz programu stażowego w Centrum Badań nad Terroryzmem (CBnT) Collegium Civitas. Redaktorkami tomu są dr Katarzyna Maniszewska i dr Paulina Piasecka z CBnT.

Program „Security and Society in the Information Age” organizowany jest w Warszawie przez Collegium Civitas i SRAS (USA). Składa się z kursów w ramach Summer School oraz semestru lub roku akademickiego studiów za granicą. Celem programu jest przedstawienie najważniejszych globalnych tematów z unikalnej perspektywy Europy Środkowo-Wschodniej.

Kursy obejmują szeroką gamę zagadnień historycznych i tematów związanych z bezpieczeństwem bazujących na studiach przypadków (case studies) z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zajęcia prowadzone w języku angielskim są skierowane do ambitnych i zaangażowanych studentów z USA, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę nie tylko podczas wykładów, ale także w trakcie dodatkowych pozauniwersyteckich aktywności.

Uczestnicy Summer School mają również możliwość odbycia stażu naukowego w Warszawie w Centrum Badań nad Terroryzmem. Podczas stażu pracują nad własnymi projektami badawczymi, nadzorowani przez akademickich mentorów z Collegium Civitas. Prowadzą badania, przeprowadzają wywiady, przygotowują analizy, biorą udział w wydarzeniach oraz spotykaniach z ekspertami i specjalistami.

Rezultatem badań prowadzonych przez stażystów CBnT latem 2019 jest opublikowany właśnie drugi tom serii „Security and Society in the Information Age”. Głównym tematem zeszłorocznego stażu był zmieniający się paradygmat bezpieczeństwa. Studenci badali najważniejsze wyzwania w zakresie bezpieczeństwa, przed którymi stają współczesne społeczeństwa, w tym zarówno te związane z cyberbezpieczeństwem (m.in. dark web, postprawda, propaganda i fake news, kryptowaluty), jak i tradycyjnymi metodami walki z zagrożeniami (np. działania antyterrorystyczne i obronne).

Autorzy pokazali złożony obraz wyzwań związanych z bezpieczeństwem w dzisiejszym zglobalizowanym świecie. Co więcej, nie zatrzymali się tylko na poziomie analizy, ale szukali rozwiązań wskazanych problemów. Artykułom towarzyszą rekomendacje dla administracji, decydentów i dla każdego z nas – żyjących w nowoczesnych społeczeństwach i narażonych na konfrontację z różnymi zagrożeniami.

Publikacja (w języku angielskim) dostępna jest w formacie PDF na licencji Creative Commons na stronie: https://figshare.com/articles/Security_and_Society_in_the_Information_Age_Volume_2/11555511


Centrum Badań nad Terroryzmem jest centrum badawczym w Collegium Civitas. Jest jednym z wiodących polskich think-tanków, a w jego pracach biorą udział cenieni i znani eksperci. Głównym polem aktywności są badania naukowe, przedsięwzięcia analityczne jak również edukacja i podnoszenie świadomości społecznej w zakresie kwestii związanych z bezpieczeństwem. Badania CBnT koncentrują się wokół szeroko rozumianego terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania, jak również wpływu tego zjawiska na państwa i obywateli, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Zainteresowania badawcze ekspertów CBnT to m.in.: definiowanie zagrożeń terrorystycznych, ewolucja współczesnego terroryzmu, psychologia terroryzmu, analiza ryzyka, narzędzia ułatwiające walkę z terroryzmem oraz kwestie medioznawcze w kontekście bezpieczeństwa. W 2018 r. Centrum Badań Terroryzmu uruchomiło program stażowy powiązany z Summer School w Collegium Civitas.

 

Więcej informacji nt. CBnT można znaleźć na stronie: https://www.civitas.edu.pl/pl/uczelnia/centrum-badan-nad-terroryzmem

Więcej informacji na temat programu Summer School „Bezpieczeństwo i społeczeństwo w erze informacji” można znaleźć na stronie: www.securityandsociety.org