Rozpoczynamy III edycję Wielkiego Turnieju Edukacji Medialnej

Udostępnij strone

04.11.2015

Do 30 listopada 2015 roku można dokonać rejestracji uczestników i uczestniczek do III Wielkiego Turnieju Edukacji Medialnej (WTEM), organizowanego przez fundację Nowoczesna Polska. Konkurs skierowany jest do uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych, którzy zainteresowani są nowymi mediami.

 

III edycja Wielkiego Turnieju Edukacji Medialnej potrwa od listopada 2015 roku do kwietnia 2016 roku. Konkurs będzie składał się z trzech etapów. Pierwszy, to przygotowywany w grupie liczącej od 3 do 5 osób projekt na jeden z trzech zaproponowanych tematów, związanych z motywem przewodnim tegorocznego konkursu: bezpieczeństwem i prywatnością w sieci. Na drugim etapie członkowie najwyżej ocenionych zespołów indywidualnie rozwiążą test on-line (luty 2016), najlepsi natomiast spotkają się podczas zawodów finałowych w Warszawie (kwiecień 2016). Główną nagrodą w III edycji WTEM jest indeks na dowolny kierunek stacjonarnych studiów licencjackich prowadzonych przez Collegium Civitas oraz zwolnienie z opłat czesnego przez okres jednego roku. W przypadku, gdy laureat pierwszego miejsca będzie osobą spoza Warszawy, Collegium zapewnia również miejsce w domu studenckim i zwolnienie z opłat za mieszkanie w nim przez okres jednego roku.

 

Uczestników zgłaszają opiekunowie – nauczyciele, bibliotekarze, animatorzy kultury, którzy muszą wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się pod adresem edukacjamedialna.edu.pl/wtem. Na stronie można znaleźć również informacje o konkursie: tematy projektów do realizacji na I etapie i wymagania stawiane uczestnikom, harmonogram oraz regulamin konkursu, a także Poradnik-samouczek dla uczestników i opiekunów WTEM. Doskonałą pomocą w przygotowaniu się do zmagań turniejowych są zasoby serwisu edukacjamedialna.edu.pl, przede wszystkim moduły dydaktyczne:  edukacjamedialna.edu.pl/lekcje.

 

Celem Wielkiego Turnieju Edukacji Medialnej jest propagowanie edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej oraz kształtowanie świadomych użytkowników nowych mediów. Takich, którzy są krytycznymi odbiorcami informacji oraz rozumieją język mediów. Tworzą swój wizerunek w sieci i nawiązują relacje w sposób przemyślany. Przestrzegają standardów etycznych, zwracają uwagę na bezpieczeństwo podczas korzystania z internetu.

Są kreatywni, potrafią tworzyć komunikaty z użyciem nowoczesnych narzędzi, przetwarzać je i prezentować efekty swojej pracy. Dostrzegają oraz rozumieją prawne i ekonomiczne aspekty działania mediów.

 

W fundacji Nowoczesna Polska sądzimy, że kompetencje związane z korzystaniem z technologii komunikacyjnych są rodzajem nowego alfabetu. Alfabetu, którego powinniśmy się – dla własnego dobra – jak najszybciej nauczyć. Zaczynamy od samych siebie. Mamy nadzieję, że zechcecie nam w tej podróży przez media towarzyszyć. – Tymi słowami do udziału w konkursie zaprasza Jarosław Lipszyc, prezes fundacji Nowoczesna Polska.

 

Szczegółowych informacji o konkursie udziela:

Paulina Ołtusek

tel. 22 621 30 17 | paulinaoltusek@nowoczesnapolska.org.pl

http://edukacjamedialna.edu.pl | http://nowoczesnapolska.org.pl

Więcej na: https://nowoczesnapolska.org.pl/2015/11/09/przedluzamy-rejestacje-uczestnikow-i-uczestniczek-do-iii-wtem/

 

Partner strategiczny Wielkiego Turnieju Edukacji Medialnej

pl

 

 

 

patroni

 

 

Patron medialny

 

patron medialny

 

Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

mnisterstwo kultury

WTEM plakat