Rozmowa o muzyce z Piotrem Metzem? Tylko na studiach w CC!

Udostępnij strone

21.06.2018

W Collegium Civitas trwa rekrutacja na studia podyplomowe Muzyka w mediach, które stanowią odpowiedź na potrzeby rynku i powszechne zainteresowanie tworzeniem, odtwarzaniem i wykonywaniem muzyki  oraz wykorzystywaniem jej w mediach.

Innowacyjna oferta Collegium Civitas, przygotowana we współpracy z Fundacją MEAKULTURA, jest przeznaczona zarówno dla profesjonalistów (dziennikarzy, krytyków, popularyzatorów, kuratorów), którzy pragną pogłębić wiedzę o muzyce i jej relacjach z mediami oraz udoskonalić warsztat dziennikarza i krytyka muzycznego, jak i melomanów muzyki pragnących odbierać ją w sposób bardziej świadomy. Słuchacze zdobywają wiedzę o funkcjonowaniu rynku muzycznego oraz praktyczne umiejętności pisania o muzyce, analizowania kultury muzycznej czy zjawisk z nią związanych.

Wysoki poziom merytoryczny i wybitni eksperci

Program studiów koncentruje się na trzech zakresach merytorycznych: kulturze muzycznej, widzianej z perspektywy różnych gatunków, stylów i epok historycznych z akcentem na muzykę artystyczną XX i XXI wieku, muzykę filmową oraz muzykę popularną; warsztacie dziennikarza i krytyka muzycznego oraz popularyzatora muzyki; a także medialnych i technologicznych uwarunkowaniach muzyki i rynku muzycznego, wpływających na różne style wypowiedzi artystycznej, także w wymiarze praktycznym. Szeroki wachlarz osobowości wśród wykładowców stanowi zdecydowany atut proponowanej przez Collegium Civitas oferty. Zajęcia prowadzą m.in.: Piotr Metz, polski dziennikarz radiowy, jeden z założycieli i dyrektor muzyczny Radia RMF FM; dr Marlena Wieczorek, muzykolog; prof. dr hab. Wojciech Józef Burszta, antropolog, kulturoznawca i eseista; dr hab. Małgorzata Gamrat, muzykolog, teoretyk muzyki; dr Grzegorz Piotrowski, muzykolog, wokalista; dr Mariusz Gradowski, muzykolog i kulturoznawca; Piotr Wawrowski,  music programmer, promotor, DJ, dziennikarz, muzyk i producent i Robert Kamyk, producent, reżyser, menedżer.

Do muzyki podchodzimy w sposób indywidualny

Muzyka to temat rzeka szczególnie dla pasjonatów, którzy poświęcają jej swoje życie. Program studiów kładzie nacisk na nowoczesne i wszechstronne pojmowanie kultury muzycznej, mediów oraz rynku muzycznego. To doskonała szansa na wymianę doświadczeń (zajmujemy się m.in. muzyką dawną i popularną, awangardową i komercyjną, od strony teorii i praktyki, medialnie i rynkowo, artystycznie i w kategoriach sprzedaży) oraz poznanie dziennikarstwa „od kuchni” – słuchacze mogą wziąć udział w wizytach studyjnych np. w Polskim Radiu, czy debiutować w piśmie meakultura.pl. Przedmioty w ramach studiów Muzyka w mediach pomagają w zrozumieniu funkcjonowania i poznaniu sektora muzycznego z bardzo różnych perspektyw, ponieważ łączą w sobie elementy zarówno muzykologii, jak i praktyki dziennikarskiej. Dają też możliwość zdobycia kontaktów i poznania zarówno dziennikarzy, producentów, jak też akademików.

Szerokie spektrum możliwości zawodowych – dla praktyków i teoretyków

Studia zapewniają zdobycie wiedzy i umiejętności, umożliwiających ubieganie się o pracę w mediach i instytucjach muzycznych oraz organizacjach pozarządowych – w charakterze dziennikarza i krytyka muzycznego oraz popularyzatora muzyki. Zajęcia są również dedykowane osobom, które chciałyby poszerzyć swoje kompetencje zawodowe (np. nauczycielom i wykładowcom akademickim), managerom kultury, pracownikom mediów i organizacji pozarządowych działających w sektorze kultury, przedstawicielom administracji państwowej i samorządowej zajmujących się kulturą, czy producentom muzycznym.