Rok akademicki 2019/2020 otwarty!

Udostępnij strone

01.10.2019

30 września 2019 roku w Collegium Civitas odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020. Studenci złożyli ślubowanie, a pierwszy wykład w tym roku akademickim wygłosił Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Adam Bodnar.

Rektor uczelni prof. Stanisław Mocek w swoim przemówieniu powiedział o osiągnięciach i sukcesach Collegium Civitas, planach na przyszłość oraz wyzwaniach wynikających ze zmian we współczesnym świecie.

Podkreślił też wyjątkowy charakter naszej uczelni: „Przez ponad dwie dekady istnienia Collegium Civitas wspólnie wypracowaliśmy formułę uczelni, która miała odróżniać ją od innych szkół wyższych wówczas istniejących. Nie tylko z punktu widzenia sprawnego działania, lecz przede wszystkim systemu wartości, który jest nam bliski. Jest bliski wspólnocie, jaką tworzymy ze studentami, uczniami i słuchaczami, naszymi wykładowcami i pracownikami, seniorami i dziećmi, ponieważ jesteśmy uczelnią, w której na co dzień spotyka się kilka pokoleń. Collegium Civitas jest i zawsze było miejscem spotkań, przyjaznym dla odmienności oraz różnorodności. I tak pozostanie”.

Studenci I roku przyrzekli „sumiennie i wytrwale zdobywać wiedzę przekazywaną przez Grono Profesorskie Collegium”. W imieniu Samorządu Studentów przemówienie wygłosiła Sofiya Chepil.

W części podsumowującej mijający rok wręczone zostały nagrody rektora za pracę naukowo-badawczą. Nagrody z funduszy statutowych na naukę za 2018 otrzymali: dr Jacek Bieliński, dr Katarzyna Iwińska, dr Krzysztof Kasianiuk, dr Barbara Markowska oraz prof. Paweł Ruszkowski. Serdecznie gratulujemy!

Z kolei studenci odebrali statuetki CivitAS-ów, czyli nagrody za aktywną działalność na rzecz uczelni, oraz dyplomy za pomoc przy organizacji i promocji pierwszego spotkania Concilium Civitas. Concilium Civitas to rada obywatelska, powołana przez polskich profesorów nauk społecznych pracujących na zagranicznych uniwersytetach, powstała z inicjatywy red. Jacka Żakowskiego, kierownika Katedry Dziennikarstwa i Nowych Mediów Collegium Civitas. Krótkie przemówienie wygłosił prof. Jan Zielonka z Uniwersytetu Oksfordzkiego, członek Senatu Collegium Civitas i członek Grupy Inicjatywnej Concilium Civitas. Nagrody za wkład w organizację i promocję Concilium Civitas z rąk prof. Zielonki odebrali: red. Barbara Hrybacz i Jacek Rakowiecki. Nagrodę otrzymał również red. Jacek Żakowski, który niestety nie mógł być na uroczystości.

Na ręce Rektora spłynęły liczne listy i gratulacje z życzeniami dalszych sukcesów oraz realizacji planów rozwojowych. Ze sceny odczytany został list Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adam Struzika. Głos zabrał także Prezydent m. st. Warszawy – Rafał Trzaskowski – wieloletni wykładowca naszej uczelni.

Wykład inauguracyjny pt. Dla moich przyjaciół wszystko, dla moich wrogów prawo.” Podejście do prawa w dobie kryzysu praworządności wygłosił Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Adam Bodnar. W swoim wystąpieniu RPO szeroko omówił zjawisko tzw. legalizmu dyskryminacyjnego. Najważniejszy przekaz wykładu został uwieczniony w formie notatek wizualnych przez rysowniczkę Dorotę Kostowską z grupy artystycznej The Inkers.

Niespodzianką dla zgromadzonych gości był też krótki film nagrany specjalnie z okazji jubileuszu 10-lecia istnienia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Collegium Civitas.

Podczas uroczystości po raz pierwszy wręczona została wyjątkowa nagroda specjalna, nazwana przez studentów „WNUKiem”. Nagroda im. prof. Edmunda Wnuka-Lipińskiego, współzałożyciela i wieloletniego rektora Uczelni będzie od tego roku przyznawana osobom w sposób szczególny związanym z Collegium Civitas. Pierwszą honorową laureatką nagrody została profesor Irena Pańków, pomysłodawczyni i założycielka Uniwersytetu Trzeciego Wieku Collegium Civitas, która przez ostatnie 10 lat dbała o jego rozwój i najwyższe standardy kształcenia.

Inaugurację zaszczycili swoją obecnością ambasadorowie z zaprzyjaźnionych ambasad w Polsce, m.in.: Ambasady Ukrainy, Ambasady Republiki Federalnej Niemiec, Ambasady Republiki Indonezji, Ambasady Republiki Kazachstanu, Ambasady Republiki Francuskiej, JM Rektorzy i Prorektorzy uczelni wyższych; przedstawiciele władz m.st. Warszawy, instytucji naukowych i edukacyjnych, m.in: Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, IAB Polska, Fundacji Nowoczesna Polska, Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Instytutu Studiów Międzynarodowych, stowarzyszenia ASHOKA.

O oprawę artystyczną uroczystości zadbał chór ARS CANTATA.