Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2016 – umiędzynarodowienie i potencjał naukowy Collegium Civitas ponownie docenione.

Udostępnij strone

08.06.2016

8 czerwca 2016 roku opublikowano najnowszy Ranking Szkół Wyższych i Kierunków Studiów „Perspektywy”. Głównymi kryteriami oceny są w nim: prestiż, innowacyjność, potencjał naukowy, efektywność naukowa, warunki kształcenia, umiędzynarodowienie studiów. Jest to już siedemnasta edycja cieszącego się uznaniem w środowisku naukowo-akademickim rankingu. Jego wyniki są ważną wskazówką dla maturzystów podczas wyborów studiów i wytyczną rozwoju dla liczących się uczelni w Polsce.

Miło nam poinformować, że w tegorocznym rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”, w kategorii Niepublicznych Uczelni Magisterskich Collegium Civitas uplasowało się na wysokim, 7 miejscu spośród 70 uwzględnionych w badaniach uczelni niepublicznych w Polsce oraz na 3 miejscu pod względem umiędzynarodowienia spośród wszystkich uczelni wyższych w Polsce. Kategoria umiędzynarodowienie, w której Collegium Civitas jest w ścisłej czołówce uwzględnia nie tylko liczbę wykładowców z renomowanych Uniwersytetów światowych, ale również wielokulturowość środowiska studenckiego. Collegium Civitas jest liderem w tej kategorii ponieważ od wielu lat kształci dyplomatów, specjalistów mediów i osoby działające w światowym biznesie. Uczelnia posiada szeroką ofertę studiów w języku angielskim i cieszy się popularnością wśród studentów polskich i zagranicznych.

Studia z obszaru Stosunki międzynarodowe i dyplomacja

Studia z obszaru Zarządzanie i marketing

Studia z obszaru Nowe media i dziennikarstwo

Socjologia oraz Stosunki międzynarodowe znalazły się na 2. miejscu, a na 3. Dziennikarstwo i nowe media pośród wszystkich notowanych niepublicznych uczelni magisterskich. 

W nowym roku akademickim 2016/2017 Collegium Civitas oferuje nowy kierunek studiów – Zarządzanie. Innowacyjny, autorski program oparty na światowych trendach w kształceniu menadżerów, wsparty kadrą nauczającą o światowej renomie, dedykowany jest zwłaszcza osobom zainteresowanym specjalizacją w zarządzaniu zasobami ludzkimi, public relations i społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Od początku swojego istnienia, Collegium Civitas dba o dobry kontakt ze środowiskiem pracodawców, dlatego wszystkie programy studiów uwzględniają trendy i faktyczne zapotrzebowanie rynku pracy. Praktyczny wymiar zarządzania, na który w programie nowego kierunku kładziemy szczególny nacisk, da przyszłym absolwentom umiejętność znalezienia się w różnych przestrzeniach działalności i zarządzania przedsiębiorstwem lub instytucją, zarówno lokalnym, jak i międzynarodowym.

Liczymy, że w przyszłorocznym Rankingu „Perspektywy” nasz nowy kierunek zostanie zauważony i wysoko oceniony w ofercie edukacyjnej polskich uczelni wyższych.

1

fot. Collegium Civitas/D.Stefański

2

 

fot. Collegium Civitas/D.Stefański

 

fot. Perspektywy/K.Wojciewski

fot. Perspektywy/K.Wojciewski