Przyszłość mediów publicznych w Europie (Future of Public Service Media in Europe)

Udostępnij strone

13.12.2016

W piątek 2 grudnia br. odbyło się sympozjum w London School of Economics, które zgromadziło naukowców oraz ekspertów od kwestii ingerencji politycznej oraz nacisków ekonomicznych. Do jednego z paneli zaproszeni zostali: Rektor Collegium Civitas prof. Stanisław Mocek oraz Kierownik Katedry Dziennikarstwa Collegium Civitas red. Jacek Żakowski.

Sympozjum zostało zorganizowane przy współpracy Collegium Civitas, w ramach The Programme on Modern Poland, organizowanego przez Oxford Noble Foundation.

W europejskiej tradycji mediów, media publiczne zostały uznane za istotne dla demokracji europejskiej. Ich głównym obowiązkiem jest służenie interesowi publicznemu, na całym terytorium i dla całej populacji kraju, w którym mają swoją siedzibę. Zadaniem mediów publicznych jest dostarczanie zrównoważonych informacji, które zapewniają dostęp do informacji wszystkim, również mniejszościom. Publiczna telewizja obsługująca główne wydanie wiadomości jest najbardziej dostępnym źródłem informacji dla wszystkich obywateli danego kraju, dzięki czemu powinna dostarczać rzetelne aktualności wraz ze szczegółową znajomością spraw publicznych danego kraju.

Ostatnie lata przyniosły nowe wyzwania dla mediów publicznych w Europie. Naciski stacji komercyjnych oraz spadek oglądalności spotęgowany przez zjawiska polityczne i finansowe, spowodował kryzys w mediach publicznych.

Liczne naruszenia wartości mediów publicznych, w tym naruszanie swobody wypowiedzi, informacji, wolność i pluralizm mediów, odnotowano w całej Europie. Istnieje powszechne zaangażowanie rządów w pogorszenie warunków, w jakich media, w tym media publiczne funkcjonują.

W czasie sympozjum poruszone zostały zagadnienia takie jak: sprawowanie kontroli nad władzą przez media publiczne w imieniu obywateli, niezależność mediów publicznych od władzy i sił politycznych, zapewnianie przestrzeni dla debaty publicznej, kreowanie opinii publicznej itp.

Fotorelacja z wydarzenia:

Zdjęcia podesłane przez Nikolę Belakovą z Department of Media and Communications London School of Economics.

Więcej informacji o sympozjum: http://www.lse.ac.uk/media@lse/events/Future-of-Public-Service-Media-in-Europe.aspx