Projekty badawcze w ramach działalności statutowej Collegium Civitas w 2017 r.

Udostępnij strone

28.04.2017

W dniu 19 kwietnia 2017 r., Rektor Collegium Civitas prof. Stanisław Mocek zatwierdził do dofinansowania projekty badawcze, które realizowane będą w ramach działalności statutowej Collegium Civitas w 2017 r.

1. Model teorii anomii instytucjonalnej (IAT) jako mechanizmu przyczynowego
Kierownik projektu – dr Jacek Bieliński

2. Mniejszości narodowe w społeczeństwie informacyjnym i w czasach globalizacji
Kierownik projektu – dr Małgorzata Budyta-Budzyńska

3. Women activities and attitudes towards environment in Poland – the case study of Upper Silesia region (Poland)
Kierownik projektu – dr Katarzyna Iwińska

4. Furthering Research on Eastern Partnership Implementation Issues
Kierownik projektu – dr Kerry Longhurst

5. Capital in the Age of Capitalism: Marx – Bourdieu
Kierownik projektu – dr Barbara Markowska

6. Crossroads of Public Sphere. Public Media in the Polish Discourse
Kierownik projektu – dr hab Stanisław Mocek, prof. CC

7. Strategie adaptacyjne imigrantów: przypadek Polaków na Islandii
Kierownik projektu – mgr Monika Nowicka

8. Odrębność językowa jako podstawa wspólnoty etnicznej: postawy Romów wobec własnego języka
Kierownik projektu – prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek

9. Stan świadomości klas i warstw społeczeństwa polskiego
Kierownik projektu – dr hab. Paweł Ruszkowski, prof. CC

10. Opinie Polaków o Ukraińcach. Analiza dyskursu w mediach społecznościowych.
Kierownik projektu – dr Marek Troszyński