Projekty badawcze realizowane w 2015 r. w ramach działalności statutowej Collegium Civitas

Udostępnij strone

25.05.2015

W maju 2015 r. Rektor Collegium Civitas prof. Stanisław Mocek zatwierdził do dofinansowania projekty, które realizowane będą w ramach działalności statutowej Collegium Civitas w 2015 r.

 

Projekty zatwierdzone 20 maja 2015 r.:

1. Badanie form samoorganizacji poselskiej w polskim Sejmie RP w kadencjach III-IV. Konfrontacja wyników badań.
Kierownik projektu – dr Krzysztof Kasianiuk

2. Zachowania konsumenckie względem innowacji na rynkach produktów konsumenckich.
Kierownik projektu – dr Magdalena Kraszewska

3. Polityczne uwarunkowania demokracji w Indiach i Pakistanie – analiza porównawcza.
Kierownik projektu – mgr Agnieszka Nitza-Makowska

4. Protest opiekunów osób niepełnosprawnych w Parlamencie RP – analiza wybranych przekazów medialnych.
Kierownik projektu – dr Marta Sałkowska

 

Projekty zatwierdzone 7 maja 2015 r.:

1. Mentoring jako narzędzie zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach.
Kierownik projektu – dr Małgorzata Baran

2. Mniejszości narodowe w społeczeństwie informacyjnym i w czasach globalizacji.
Kierownik projektu – dr Małgorzata Budyta-Budzyńska

3. Demokracja w XXI wieku. Etap 2: Demokracja w działaniu? Próba terenowa.
Kierownik projektu – dr Xymena Bukowska

4. Klasyczny dramat i teatr indyjski.
Kierownik projektu – prof. dr hab. M. Krzysztof Byrski

5. Od diagnozy do strategii społeczno-kulturalnej: badanie społeczności lokalnej w gminie Mykanów.
Kierownik projektu – dr Katarzyna Iwińska

6. Badanie form samoorganizacji poselskiej w polskim Sejmie RP w kadencjach III-VI. Między działaniem indywidualnym a klubowym.
Kierownik projektu – dr Krzysztof Kasianiuk

7. Zamknięty horyzont: nowoczesność jako projekt ideologiczny.
Kierownik projektu – dr Barbara Markowska

8. Sąsiedzi czy wrogowie – Romowie w środowisku wiejskim.
Kierownik projektu – prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek

9. Państwo a gospodarka. Przykład sektora energetycznego.
Kierownik projektu – dr hab. Paweł Ruszkowski

10. Polityka gospodarcza państwa w obszarze polskiego sektora węgla kamiennego.
Kierownik projektu – dr Dominik Smyrgała