Projekt Pełnoprawni Niepełnosprawni –  cykl szkoleń poświęconych prawom osób niepełnosprawnych

Udostępnij strone

22.09.2016

Fundacja Collegium Civitas wraz z Fundacją TUS i Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego przystąpiła do realizacji projektu Pełnoprawni Niepełnosprawni – Zwiększanie świadomości prawnej środowisk akademickich. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dzięki organizacji cyklu szkoleń i konferencji, w którym wezmą udział zarówno przedstawiciele kadry zarządzającej wybranych uczelni w Polsce, jak i samorządów studenckich powstaną rozwiązania, które pomogą skutecznie bronić praw osób z niepełnosprawnościami na uczelniach, a przez to podnosić jakość studiowania osób z niepełnosprawnościami. Każda uczelnia biorąca udział w projekcie wypracuje sposób szybkiego reagowania na przypadki łamania praw osób z  niepełnosprawnościami.

Więcej informacji oraz dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie: http://civitas.edu.pl/uczelnia/projekty-rozwojowe/aktualne-granty/projekt-pelnoprawni-niepelnosprawni-zwiekszanie-swiadomosci-prawnej-srodowisk-akademickich

Szczegółowych informacji udziela: Maria Mechacka, maria.mechacka@civitas.edu.pl, tel. 22 656 71 82

pelnosprawni_niepelnosprawni_slider