Profesor Jadwiga Koralewicz członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Udostępnij strone

Z dumą i satysfakcją informujemy, że prof. dr hab. Jadwiga Koralewicz, prezydent Collegium Civitas została członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pani Prezydent serdecznie gratulujemy tak wysokiego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów.

Z listu gratulacyjnego prof. dr. hab. Zbigniewa Marciniaka, przewodniczącego RG:

Proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji wyboru Pani Profesor w skład Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego XII kadencji. Mam pełną świadomość, że wybór ten, dokonany pośród wielu innych doskonałych kandydatów, stanowi wyraz najwyższego uznania  oraz zaufania ze strony środowiska, które wskazało Panią do składu Rady.

 

SYLWETKA NAUKOWA PROF. DR HAB. JADWIGI KORALEWICZ

Socjolog, prezydent Collegium Civitas, współtwórca i pierwszy rektor Collegium Civitas (1997-2006), profesor emerytowany Instytutu Studiów Politycznych PAN. Od 1983 r. wykładowca Akademii Teatralnej (dawniej PWST) w Warszawie na Wydziale Reżyserii Dramatu. Współzałożyciel i pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Politycznych (1991-1993). Członek Rady Naukowej Copenhagen Centre for Peace Research (1993-1999). Stypendystka University of California, Berkeley (1977-1978), Nuffield College, Oxford (1985), CNRS (Paris) (1990-1991), Uppsala University (1994-1995). Gościnny wykładowca w Columbia University – NY, Lund University, Carleton University – Ottawa, University of Copenhagen, University of Tuebingen, European University Institute – Florence oraz University of Scranton, USA. Koordynator i uczestnik międzynarodowych projektów badawczych: European Value Survey, Beliefs in Government – Programme of European Science Foundation, Identifying the Basis of Party Competition in Eastern Europe koordynowanego przez Nuffield College (Oxford), European Programme COST A24 – Evolving Social Construction of Threats i wielu innych.

Więcej