Prof. Rafał Pankowski wśród panelistów debaty WOŚP i RPO

Udostępnij strone

01.04.2019

29 marca w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbyła się debata zorganizowana przez WOŚP i RPO „Ja nie hejtuję, ja rock’n’rolluję, czyli o tym, jak skutecznie przeciwdziałać zjawisku mowy nienawiści w Polsce”! Collegium Civitas wśród panelistów reprezentował prof. Rafał Pankowski.

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz Rzecznik Praw Obywatelskich zorganizowali otwartą debatę pod tytułem „Ja nie hejtuję, ja rock’n’rolluję, czyli o tym, jak skutecznie przeciwdziałać zjawisku mowy nienawiści w Polsce”. Collegium Civitas wśród panelistów reprezentował prof. Rafał Pankowski, socjolog, politolog, zastępca redaktora naczelnego magazynu „Nigdy Więcej”.

Debata rozpoczęła się o godz. 12.00 od wystąpienia Jurka Owsiaka i Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara.

Celem spotkania było znalezienie i omówienie konkretnych rozwiązań zmierzających do ograniczenia zjawiska mowy nienawiści. Rozmawiano o propozycjach konkretnych zmian w prawie dotyczących funkcjonowania mediów, a także o innych sposobach na walkę z mową nienawiści.

Całość wydarzenia podzielono na dwie części. Najpierw odbyła się dyskusja panelistów, do której następnie w szerszej rozmowie włączali się uczestnicy debaty oraz zaproszeni eksperci.

W gronie panelistów znaleźli się:

  • Anna Błaszczak-Banasiak – adwokatka, dyrektorka Zespołu do spraw Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
  • Joanna Grabarczyk – działaczka społeczna, reprezentując Stowarzyszenie Projekt Polska, koordynatorka Projektu „Hejt Stop”, zajmująca się przeciwdziałaniem mowie nienawiści w Internecie
  • Rafał Pankowski – socjolog kultury, politolog, profesor Collegium Civitas. Koordynator Centrum Monitorowania Rasizmu w Europie Wschodniej, zastępca redaktora naczelnego magazynu NIGDY WIĘCEJ. Członek zarządu organizacji Futbol Przeciwko Rasizmowi w Europie (z siedzibą w Londynie), koordynator programu edukacyjnego UEFA Euro 2012 RESPECT Diversity.

Moderatorem rozmowy był red. Bartosz Węglarczyk.

Uczestnicy otrzymali okolicznościowe koszulki z napisem „Ja nie hejtuję, ja rock’n’rolluję”, w których na zakończenie zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie. Zgodnie z ideą, o której ze sceny mówił Jurek Owsiak: „Policzmy się i pokażmy, że osób, które nie są obojętne, którym zależy na powstrzymaniu zalewu hejtu i mowy nienawiści, jest wiele”.