Powitaliśmy Nowy Rok Akademicki 2018/2019

Udostępnij strone

01.10.2018

1 października 2018 roku w Collegium Civitas odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019. Studenci I roku złożyli uroczyste ślubowanie, a najlepsi absolwenci otrzymali dyplomy z wyróżnieniem.

Rektor uczelni prof. Stanisław Mocek w swoim przemówieniu powiedział o osiągnięciach i sukcesach Collegium Civitas, ambitnych planach na przyszłość oraz wyzwaniach, wynikających ze zmian we współczesnym świecie. Podkreślił wyjątkowość naszej uczelni, w której – ze względu na bogatą ofertę edukacyjną – na co dzień spotyka się kilka pokoleń: nie tylko studenci, wykładowcy i eksperci, ale również dzieci, młodzież i seniorzy.

Studenci I roku przyrzekli „sumiennie i wytrwale zdobywać wiedzę przekazywaną przez Grono Profesorskie Collegium”, a dotychczasowy poczet sztandarowy uczelni został przekazany w ręce nowych członków naszej społeczności akademickiej.

List gratulacyjny od marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika odczytała Walentyna Rakiel-Czarnecka, zastępca dyrektora Stacji Muzeum. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego podziękował Władzom uczelni, wykładowcom oraz pracownikom administracyjnym za wsparcie, codzienną życzliwość i troskę. Młodszym kolegom życzył sukcesów, możliwości zdobywania inspirujących doświadczeń w trakcie studiów oraz realizacji przyszłych planów zawodowych.

Podczas uroczystości dyplomy z wyróżnieniem odebrali absolwenci studiów licencjackich i magisterskich, autorzy prac dyplomowych z obszaru socjologii i stosunków międzynarodowych. Ogłoszone zostały również wyniki ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę im. prof. Roberta Mroziewicza, na najlepszą pracę magisterską z zakresu Stosunków Międzynarodowych, Dyplomacji, Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Cyfrowego.

Niespodzianką dla zgromadzonych gości był krótki film, w którym pracownicy i wykładowcy Collegium Civitas zastanawiali się, czym jest niepodległość oraz czy jej okrągła, 100-letnia rocznica stanowi okazję do toastu, czy raczej powód do niepokoju. Do tej tematyki nawiązał również podczas wykładu inauguracyjnego pt. „100 Lat! Narodowy toast czy chichot Historii?” były ambasador i były rzecznik prasowy MSZ, prof. dr hab. Paweł Dobrowolski – kierownik Katedry Studiów Społecznych, Politycznych i Międzynarodowych Collegium Civitas.

Inaugurację zaszczycili swoją obecnością ambasadorowie z zaprzyjaźnionych ambasad w Polsce, m.in.: Ambasady Islamskiej Republiki Afganistanu, Ambasady Ludowej Republiki Bangladeszu, Ambasady Republiki Chile, Ambasady Królestwa Danii, Ambasady Republiki Indonezji, Ambasady Republiki Mołdawii, Ambasady Islamskiej Republiki Pakistanu, Ambasady Palestyny, Ambasady Republiki Turcji; JM Rektorzy i Prorektorzy uczelni wyższych; przedstawiciele władz m.st. Warszawy, instytucji naukowych i edukacyjnych, m.in: Festiwalu Nauki, Instytutu Studiów Międzynarodowych, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Przedstawicielstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w Polsce.

O oprawę artystyczną uroczystości zadbał chór ARS CANTATA.