Potencjał prac społecznych – wystąpienie i prezentacja badań dr Anny Matczak

Udostępnij strone

16.10.2018

W dniach 11-12 października dr Anna Matczak wystąpiła we Wrocławiu na międzynarodowej konferencji pt. „99. What works? Kuratorska Służba Sądowa w Polsce – w przededniu jubileuszu. Możliwości i perspektywy”, organizowanej przez Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS.

Wystąpienie dr Anny Matczak dotyczyło „naprawczego potencjału” prac społecznie użytecznych, czyli jak prace społeczne, wykonywane w duchu teorii sprawiedliwości naprawczej, mogą przyczynić się do rozwoju jej praktyki oraz jaką rolę w tym procesie mogą odegrać kuratorzy sądowi w Polsce. Aktualnie kuratorską służbę sądową w Polsce tworzy 5211 kuratorów zawodowych i niemal 25 tysięcy kuratorów społecznych. Wyniki badań własnych dr Anny Matczak wskazują na znaczne poparcie dla takiego rodzaju prac społecznych, które stanowią szansę edukacji, okazania skruchy, redukcji „technik neutralizacyjnych” oraz bardziej zintegrowanego powrotu sprawcy przestępstwa do społeczeństwa. Natomiast ze względu na przekazanie kompetencji z zakresu wskazywania i monitorowania pracy dla skazanego kuratorom sądowym – to właśnie polska służba kuratorska może odegrać bardzo ważną rolę w realizacji i promowaniu sprawiedliwości naprawczej w Polsce. Idea „naprawczych prac społecznych” jest już w Polsce realizowana przez Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej.

Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS powstało w 2010 roku z misją doskonalenia warsztatu zawodowego swoich członków oraz kreowania wizerunku kuratorskiej służby sądowej jako formacji otwartej, nowoczesnej i profesjonalnej, współtworzącej społeczeństwo obywatelskie.

Partnerami strategicznymi głównego organizatora konferencji byli Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Dolnośląska Szkoła Wyższa i Urząd Miejski Wrocławia. W konferencji uczestniczyło 460 osób oraz 32 prelegentów z Polski i zagranicy. Konferencja rozpoczęła się pokazem spektaklu Odzwierciedlenie, teatru realizowanego w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu.