Podziękowania Rektora Collegium Civitas

Udostępnij strone

30.03.2020

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

26 marca rozpoczęliśmy na naszej Uczelni proces kształcenia on-line. Przygotowywaliśmy się do niego już wcześniej, m.in. realizując program rozwojowy uczelni w ramach projektu „Uczelnia 4.0”. Sytuacja epidemiczna w kraju i na świecie skłoniła nas jednak do ekstremalnego przyśpieszenia tych prac i praktycznie natychmiastowego wdrożenia kształcenia on-line w warunkach nadzwyczajnych i wyjątkowych, podobnych do tych, w jakich przebiega w tej chwili życie nas wszystkich. Robiliśmy to ponadto w nowych dla nas okolicznościach, bez możliwości bezpośredniego spotkania i rozmów, gdyż od ponad tygodnia wszyscy pracownicy i wykładowcy Collegium Civitas pracują zdalnie.

Absolutnym priorytetem pozostaje zapewnienie dobrej jakości dydaktyki naszym Studentom i Słuchaczom. Z satysfakcją mogę stwierdzić, że sprostaliśmy wyzwaniu, polegającemu na przeszkoleniu naszych wszystkich wykładowców i rozpoczęciu zajęć w trybie online, włącznie z lektoratami (ponad 500 zajęć na studiach I i II stopnia i ok. 200 na studiach podyplomowych). Docierają do nas pozytywne głosy ze strony studentów i wykładowców, a co więcej, nie zawiódł sprzęt i infrastruktura informatyczna.

Dlatego też chciałbym Wam Wszystkim, należącym do społeczności Collegium Civitas, serdecznie podziękować za pracę w tych szczególnych warunkach. Dziękuję osobom działającym w ramach specjalnie powołanych Zespołów, zapewniających wsparcie organizacyjne, IT oraz koordynację, szkolenia i wsparcie wykładowców i studentów oraz dobrą komunikację. Dziękuję czuwającemu nad realizacją procesu Zespołowi Rektorskiemu, Katedrom, Działom Administracyjnym i ich Kierownikom i Koordynatorom, a także Wszystkim naszym Współpracownikom, oraz w sposób szczególny Wszystkim Wykładowcom, którzy z zaangażowaniem i zrozumieniem podeszli do tego wyzwania, szybko odpowiadając na nasze prośby i w trybie pilnym zmieniając formułę zajęć tak, aby były one możliwe do zrealizowania w wersji e-learningowej.

Bardzo dziękuję wszystkim Pracownikom Administracyjnym, którzy już od wielu dni z pełnym poświęceniem i niezwykłym zaangażowaniem dbają o to, aby jakość naszej pracy nie ucierpiała ze względu na wykonywanie jej on-line. Pracownicy nominalnie przypisani do swoich działów pracują także na rzecz innych zadań i zespołów, co jest warte szczególnego podkreślenia. Ważną rolę odgrywają opiekunowie naszych wykładowców, będąc osobami pierwszego i pomocowego kontaktu. Warto wspomnieć tu też o samych studentach, szczególnie naszym Samorządzie i Komisji Stypendialnej oraz organizacjom studenckim, którzy dzielnie nas wspierają i włączają się w szereg spraw uczelnianych.

Wiemy już, że w tym trybie będziemy działać co najmniej do Świąt Wielkanocnych, ale istnieje dość znaczne prawdopodobieństwo przedłużenia tego stanu także na drugą połowę kwietnia i być może na maj. Jednak jestem przekonany, że podołamy wszystkim zadaniom, których realizacji oczekują od nas Studenci i Słuchacze.

Na bieżąco rozpatrywane są podania studenckie, także te finansowe, trwają również prace nad organizacją obron on-line, wydawaniem dyplomów, szkoleniami z JSA. Poprzez Centrum Karier studenci mają kontakt z Uczelnią w wielu sprawach, mniej może teraz związanych z doradztwem zawodowym, bardziej ze sprawami życiowymi.

Nasi studenci i wykładowcy dostają interesujące informacje i propozycje z Biblioteki. Utrzymujemy stały kontakt ze studentami z innych krajów, szykujemy wyjazdy w ramach programu Erasmus+ od października. Sprawnie funkcjonują wszystkie działy i pracownicy zajmujący się finansami, sprawami personalnymi i HR. Kieruję szczególne podziękowania dla naszego działu IT za wszechstronną pomoc i wsparcie dosłownie nas wszystkich o każdej porze dnia i niekiedy nocy. Dziękuję za pieczę nad sprawami logistyczno-organizacyjnymi, które zapewniają drożność obiegu dokumentów w skali całej uczelni oraz za ekspresowe tłumaczenia, których dokonywali nasi pracownicy.

Pracujemy nad tym, aby 15 kwietnia ruszyć oficjalnie z nowym naborem studentów z Polski i świata oraz słuchaczy. Jesteśmy teraz przygotowani do tego, aby prowadzić zajęcia w formule klasycznej i on-line.

W ciągu tych niecałych trzech tygodni kryzysu epidemicznego wykonaliśmy wszyscy gigantyczną pracę, która pokazuje, jak nasze Collegium Civitas jest dla nas ważne. Za to wszystko jeszcze raz serdecznie dziękuję, a o dalszych naszych działaniach będziemy sukcesywnie informować,

 

Stanisław Mocek,

Rektor Collegium Civitas