Podpisaliśmy porozumienie z GIODO

Udostępnij strone

29.06.2017

W dniu 29 czerwca 2017 roku w siedzibie Collegium Civitas między Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych a Uczelnią zostało podpisane porozumienie o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych.

Porozumienie wyznacza m.in. obszary współpracy, którymi są: działalność naukowo-badawcza i ekspercka, działalność edukacyjna, działalność wydawnicza oraz działalność organizacyjna i promocyjna.

Dążąc do podwyższenia poziomu wiedzy zawodowej i profesjonalnych umiejętności praktycznych oraz doskonalenia mechanizmów działalności w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych wspólnie z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych będziemy organizować seminaria, wykłady, konferencje, szkolenia, praktyki studenckie, studia podyplomowe oraz inicjować prace naukowe i badawcze z zakresu ochrony danych osobowych.