Pierwsze w Polsce studia podyplomowe z neuromanagementu

Udostępnij strone

27.08.2018

Zapraszamy na studia podyplomowe Neuromanagement. Jest to pierwszy kierunek w Polsce stanowiący nowatorską odpowiedź na rosnące potrzeby wsparcia rozwojowego menedżerów.

Oferta Collegium Civitas jest adresowana do liderów, zainteresowanych psychologiczną podstawą konkretnych zachowań pracowników oraz pragnących projektować rozwiązania zmierzające do uzyskiwania jak najlepszych efektów.

Absolwenci otrzymują 4 międzynarodowe certyfikaty (w języku polskim i angielskim) szwajcarskiego narzędzia Analizy Biostrukturalnej Mózgu STRUCTOGRAM®, uznawane w 21 krajach na świecie.

Neuronauka odkryje indywidualny potencjał menedżera każdego szczebla

Nieustannie poszerzający się zakres wiedzy o układzie nerwowym człowieka oraz szeroka popularyzacja interdyscyplinarnej dziedziny, jaką jest neuronauka, oferuje podejście do zarządzania potencjałem własnym, zespołowym oraz pozamaterialnymi zasobami firm i instytucji (takimi jak talenty, kompetencje czy czas), bazujące na twardych danych neurobiologicznych. Poznanie tajemnic ludzkiego mózgu umożliwia unikanie popełniania błędów wynikających z działań nieświadomych i automatycznych, których miliony w każdej sekundzie podejmowane są przez nasze sieci neuronowe.

Celem studiów Neuromanagement jest doskonalenie indywidualnego potencjału menedżera każdego szczebla na podstawie najnowszej wiedzy z dziedziny neuronauki. Kierunek przygotowuje profesjonalnych liderów, znających arkana mózgu, będącego generatorem każdej ludzkiej decyzji – to w sposób bezpośredni przekłada się na skuteczniejsze zarządzanie zespołami i własnym potencjałem.

Praktyczne umiejętności i wybitni eksperci

Studia podyplomowe Neuromanagement mają wymiar praktyczny, a zajęcia są prowadzone w formie ćwiczeń i warsztatów. Słuchacze zdobywają unikalną, najnowszą wiedzę o mózgu, użyteczną w biznesie i rozwoju osobistym, a także szereg kluczowych kompetencji niezbędnych do skutecznego zarządzania, w tym m.in.: umiejętność efektywnej komunikacji, pracy z emocjami (własnymi, współpracowników oraz klientów), projektowania oryginalnych narzędzi rozwojowych bazujących na neuropsychologii, wykorzystywania technologii w treningu kierowniczym (gry i symulacje biznesowe), zastosowania podstawowej aparatury biometrycznej w pracy nad własnym potencjałem.

Doświadczone grono wykładowców-ekspertów w dziedzinie neuronauki – to zdecydowany atut proponowanej przez Collegium Civitas oferty. Zajęcia prowadzą m. in.: Monika Kłos – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, dyplomowany coach i  licencjonowany trener Structogramu (metody rozwoju osobistego); Adam Zemełka – doktor nauk o zdrowiu, kognitywista, neuropedagog, psychoterapeuta; Małgorzata Burzyńska – doktor pedagogiki, doradca zawodowy, coach, certyfikowana trenerka metody Points of You, współrealizatorka projektu innowacyjnego Neurorozwojownik i Danuta Kitowska – doktor pedagogiki, trener myślenia wizualnego.

Szerokie spektrum możliwości zawodowych

Studia są skierowane do  osób zatrudnionych na stanowiskach menedżerskich lub przygotowujących się do ich pełnienia, przedsiębiorców, pracowników instytucji publicznych, trenerów zainteresowanych neuronaukowymi podstawami zarządzania i kreowania wizerunku menedżera w organizacji, pracowników działów HR i szkoleń, a także wszystkich osób zainteresowanych ludzkim mózgiem oraz możliwościami wykorzystania wiedzy z zakresu neuronauki w zarządzaniu.

Uczestnicy studiów podyplomowych otrzymują 4 międzynarodowe certyfikaty (w języku polskim i angielskim) szwajcarskiego narzędzia Analizy Biostrukturalnej Mózgu STRUCTOGRAM®, uznawane w 21 krajach na świecie:

  • Structogram 1 –Klucz do poznania samego siebie,
  • Structogram 2 – Triogram – Klucz do poznania innych,
  • Structogram 3 – Klucz do poznania klienta,
  • Structogram 4 – Klucz do przywództwa i budowania zespołu.

Szansa na nawiązanie kontaktów i dalszy rozwój

Collegium Civitas oferuje studia podyplomowe w 6 obszarach tematycznych:  Bezpieczeństwo i analiza informacji, Dziennikarstwo i nowe media, Psychologia i coaching, Socjologia, kultura i sztuka, Stosunki międzynarodowe i dyplomacja, Zarządzanie i marketing.

Praktyczny wymiar studiów, stały kontakt z wykładowcami oraz możliwość nawiązania  kontaktów w danej branży, to wartości najbardziej cenione przez naszych słuchaczy.

Wiele programów studiów podyplomowych jest kontynuowanych w formie regularnych kursów, czy spotkań absolwentów, co daje nam możliwość długoterminowego wspierania uczestników studiów w ich rozwoju zawodowym i osobistym.

 

 

Sprawdź ofertę studiów podyplomowych