Pierwsze w Polsce biznesowe studia podyplomowe poświęcone Ameryce Łacińskiej

Udostępnij strone

16.08.2018

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom polskich przedsiębiorców i pasjonatów, Collegium Civitas wraz z Fundacją im. Profesora Andrzeja Dembicza stworzyło nowatorski program studiów podyplomowych Ameryka Łacińska: biznes i kultura.

Zapraszamy na studia, które uwzględniają zapotrzebowanie na praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia współpracy gospodarczej z krajami Ameryki Łacińskiej – regionem obejmującym 33 państwa i 13 terytoriów zależnych, obszaru położonego między południową granicą USA a Ziemią Ognistą (włączając Karaiby). Studia są skierowane do przedstawicieli świata przedsiębiorczości i biznesu, służb cywilnych, administracji samorządowej i państwowej zajmujących się współpracą z zagranicą, a także pracowników organizacji pozarządowych, którzy docelowo chcą poszerzyć swoje działania o kraje Ameryki Łacińskiej.

Praktyczna wiedza i wybitni eksperci

Program studiów Ameryka Łacińska: biznes i kultura to nie tylko bogaty zestaw przedmiotów ogólnoakademickich, ale również praktyczna wiedza przekazywana przez ekspertów, którzy na co dzień mają do czynienia z  regionem latynoamerykańskim. Słuchacze poznają współczesną problematykę ekonomiczno-polityczną Ameryki Łacińskiej łącznie ze specyfiką kulturową tego regionu, obejmującą biznes i dyplomację. Zajęcia dają możliwość zgłębienia wiedzy na temat potencjału gospodarczo-przyrodniczego Ameryki Łacińskiej oraz relacji tego regionu z resztą świata – ze szczególnym uwzględnieniem stosunków z Unią Europejską i Polską. Doświadczone grono wykładowców to zdecydowany atut proponowanej przez Collegium Civitas oferty. Zajęcia prowadzą m.in.: dr hab. Katarzyna Dembicz – latynoamerykanistka i geograf; Wojciech Doroszewicz – przyrodnik i latynoamerykanista, dr Joanna Gocłowska-Bolek – ekonomistka, latynoamerykanistka; ambasador dr Sławomir Klimkiewicz – politolog, dyplomata; dr hab. Bogumiła Lisocka-Jaegermann – geograf i latynoamerykanistka; dr Piotr Łaciński – politolog, podróżnik; dr Paweł Kowalewski – ekonomista i analityk bankowy; prof. Urszula Żuławska – ekonomistka i latynoamerykoznawca; Marek Świrkowicz – dziennikarz muzyczny, absolwent CESLA UW, muzyk i specjalista od muzyki iberyjskiej i latynoamerykańskiej; Lech Miodek – były dyplomata, dziennikarz i znawca krajów Ameryki Łacińskiej i dr Tomasz Rudowski – politolog i latynoamerykanista.

Perspektywy dla przedsiębiorców i własny biznes na Karaibach

Studia zapewniają zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu interpretacji i analizy ekonomicznych i kulturowych możliwości prowadzenia biznesu w Ameryce Łacińskiej, inwestowania i współpracy z krajami Ameryki Łacińskiej, tworzenia strategii marketingowych, a także prowadzenia negocjacji gospodarczych w środowisku biznesowym. Dzięki zdobytym podczas zajęć kompetencjom słuchacze będą doskonale przygotowani do rozpoczęcia własnej ścieżki kariery. 

Szerokie spektrum możliwości zawodowych i bezcenne kontakty

Absolwenci studiów Ameryka Łacińska: biznes i kultura mogą rozważyć karierę zawodową w administracji publicznej i samorządowej odpowiedzialnej za współpracę z zagranicą, w służbie cywilnej – również w branży turystycznej (touroperatorzy realizujący usługi turystyczne w Ameryce Łacińskiej), a także w przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych. Ukończenie studiów daje solidne podstawy do uruchomienia własnego biznesu – nie tylko z uwagi na przygotowanie merytoryczne absolwentów, ale również na możliwość nawiązania ciekawych kontaktów z partnerami latynoamerykańskimi.

Szansa na dalszy rozwój

Collegium Civitas oferuje studia podyplomowe w 6 obszarach tematycznych:  Bezpieczeństwo i analiza informacji, Dziennikarstwo i nowe media, Psychologia i coaching, Socjologia, kultura i sztuka, Stosunki międzynarodowe i dyplomacja, Zarządzanie i marketing. Praktyczny wymiar studiów, stały kontakt z wykładowcami oraz możliwość nawiązania  kontaktów w danej branży, to wartości najbardziej cenione przez naszych słuchaczy. Wiele programów studiów podyplomowych jest kontynuowanych w formie regularnych kursów, czy spotkań absolwentów, co daje nam możliwość długoterminowego wspierania uczestników studiów w ich rozwoju zawodowym i osobistym.

Uczelnia oferuje studia prowadzone w języku polskim i angielskim, w 6 obszarach tematycznych: Zarządzanie i marketing, Nowe media i dziennikarstwo, Psychologia i coaching, Bezpieczeństwo i analiza informacji, Socjologia, kultura i sztuka.