Oświadczenie Collegium Civitas w sprawie akcji protestacyjnej nauczycieli

Udostępnij strone

09.04.2019

Collegium Civitas jako uczelnia dążąca do kształcenia na najwyższym poziomie przyszłych liderów życia publicznego w Polsce i poza jej granicami wyraża solidarność i poparcie dla wszelkich działań nauczycieli i pracowników oświaty, zmierzających do podniesienia jakości edukacji w Polsce.

Mamy nadzieję, że wydarzenia tego tygodnia skłonią do podjęcia gruntownej ogólnopolskiej debaty nad stanem edukacji i oświaty, wykorzystującej sprawdzone rozwiązania z innych krajów.

Szkoła XXI wieku w dobie epoki cyfrowej i społeczeństwa informacyjnego nie może być oparta na wzorcach i metodach nauczania z poprzednich dekad. Oświata powinna podlegać zmianie systemowej, promującej przede wszystkim nauczycieli o wybitnych kwalifikacjach i odnoszącej się do rozwijania w uczniach samodzielności myślenia i kreatywności.

Jako szkoła wyższa zapraszamy do takiej debaty – także do naszej siedziby w centrum Warszawy – wszystkie środowiska edukacyjne i oświatowe, nauczycieli i uczniów, którym na sercu leżą te cywilizacyjne wyzwania.