Nowe centrum badawcze w Collegium Civitas: Ameryka Łacińska

Udostępnij strone

23.04.2018

23 kwietnia br. w Collegium Civitas powołano nowe centrum badawcze. Ośrodek Badań nad Ameryką Łacińską i Karaibami (OBALiK CC) jest wspólną inicjatywą Collegium Civitas i Fundacji im. Prof. Andrzeja Dembicza. Ośrodek będzie prowadzić badania, dydaktykę i stanowić platformę do dyskusji o gospodarce, polityce, kulturze i współczesnych wyzwaniach w regionie.

Główną rolą nowego ośrodka będą studia na temat współczesnych procesów politycznych, gospodarczych i społecznych w Ameryce Łacińskiej, uwzględniające także kontekst stosunków międzynarodowych oraz miejsce Ameryki Łacińskiej w zglobalizowanym świecie.

Wśród głównych obszarów badań znalazły się:

  • gospodarcza i polityczna współpraca międzynarodowa i multilateralna regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz poszczególnych jej państw z Europą Środkowo-Wschodnią i Azją;
  • ekonomiczne i polityczne procesy regionalne i lokalne;
  • ryzyka społeczne w Ameryce Łacińskiej;
  • transformacje społeczne i kulturowe krajów Ameryki Łacińskiej w XXI wieku;
  • dialog międzykulturowy i dyskurs polityczny w Ameryce Łacińskiej i Karaibach;
  • nowe ruchy społeczne i polityczne w Ameryce Łacińskiej.

Podczas posiedzenia Senatu Collegium Civitas 23 kwietnia rektor uczelni prof. Stanisław Mocek powołał dr hab. Katarzynę Dembicz na stanowisko Dyrektora Ośrodka Badań nad Ameryką Łacińską i Karaibami oraz dr. Piotra Łacińskiego na stanowisko Zastępcy Dyrektora.

Jednym z pierwszych projektów nowego ośrodka będą studia podyplomowe „Ameryka Łacińska: biznes i kultura” – innowacyjny program wypracowany we współpracy pomiędzy wykładowcami, ekspertami i praktykami.

Profesor Andrzej Dembicz (1939-2009) był polskim naukowcem, wybitnym ekspertem ds. Ameryki Łacińskiej. Fundacja im. Prof. Andrzeja Dembicza została założona w 2014 przez jego rodzinę . Jej misją jest wspieranie rozwoju i popularyzacja  studiów latynoamerykańskich w Polsce oraz działanie na rzecz zacieśniania relacji i współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Ameryką Łacińską i Karaibami w duchu spuścizny naukowej profesora Andrzeja Dembicza.

Collegium Civitas jest jedną z wiodących polskich niepublicznych szkół wyższych. Pozycję lidera w zakresie umiędzynarodowienia zapewnia Collegium Civitas duża liczba wykładowców z renomowanych uniwersytetów światowych, bogata oferta studiów w języku angielskim oraz wymiana studencka z uniwersytetami z całego świata. W Collegium Civitas uczy się młodzież z ponad 60 krajów świata. Powołanie Ośrodka Badań nad Ameryką Łacińską i Karaibami jest kolejną inicjatywą wpisującą się w strategię dalszego umacniania międzynarodowej pozycji Collegium Civitas.