(NIE)bezpieczna przesyłka. Cykl szkoleń otwarty

Udostępnij strone

06.11.2017

W dniu 6 listopada 2017 r. rozpoczął się cykl szkoleń w zakresie postępowania z przesyłką potencjalnie niebezpieczną dla personelu stołecznych urzędów. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawa.

Zajęcia prowadzą kpt. Paweł Szymanek, zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 delegowany przez Komendanta Miejskiego PSP oraz Grzegorz Cieślak, ekspert profilaktyki i prewencji antyterrorystycznej Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas.

W czasie zajęć urzędnicy wszystkich stołecznych komórek administracji samorządowej mogą poznać ekspercką ocenę stanu zagrożeń terrorystycznych, formy ataku terrorystycznego oraz charakterystykę wykorzystania przesyłki do celowego działania na szkodę urzędu oraz skutki oddziaływania tego typu zagrożenia. W zajęciach wykorzystywane są materiały multimedialne, elementy pokazu rzeczywistego oraz symulacji.

Zarówno aspekty wykorzystania przez sprawcę materiałów i urządzeń wybuchowych, jak i czynników skarżenia chemicznego oraz biologicznego są poddane analizie oraz przypisano im konkretne cechy umożliwiające wczesną detekcję. Przedstawiane są także podstawowe procedury dotyczące alarmowania, zabezpieczenia miejsca zdarzenia, unikania eskalacji zagrożenia oraz przebieg interwencji wyspecjalizowanych komórek PSP.

Zajęcia odbywają się w JRG nr 5, a cykl szkoleń potrwa do 11 grudnia 2017 r. i zakończy się w auli A Collegium Civitas.