Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dr Magdaleny El Ghamari

Udostępnij strone

26.03.2018

Z przyjemnością informujemy, że dr Magdalena El Ghamari otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wysokiej jakości dorobek naukowy.

Minister Jarosław Gowin przyznał stypendia młodym wybitnym naukowcom, prowadzącym wysokiej jakości badania i cieszącym się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej. W XII edycji konkursu wyłoniono 209 finalistów spośród 1159 kandydatów z całego kraju.

Dr El Ghamari jest specjalistą ds. terroryzmu, bezpieczeństwa kulturowego, islamu, operacji i technik operacyjnych. Na co dzień kieruje Pracownią Bezpieczeństwa Kulturowego w Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień związanych z obszarem arabsko-muzułmańskim, fundamentalizmem islamskim, zagrożeniami bezpieczeństwa międzynarodowego, terroryzmem, migracjami, komunikacją międzykulturową i arabistyką. Specjalizuje się także w tematyce operacji reagowania kryzysowego w Iraku i Afganistanie, operacji NATO, teorii działań militarnych.

Wykłada i współpracuje z CCOE NATO (Enschede Holandia), Frontex (Warszawa), Europejską Akademią Dyplomacji, Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach, UNESCO, Grupami Interwencyjnymi Straży Więziennej, Strażą Graniczną i policją. Prowadziła zajęcia dla uczestników polskich kontyngentów wojskowych z zakresu środowiska prowadzenia operacji w Kosowie, Afganistanie, Iraku i Libii.

Założyła i kieruje pracami Fundacji El-Karama. Należy do Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, Stowarzyszenia Kombatantów Misji pokojowych ONZ, Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie, Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Towarzystwa Polsko-Albańskiego i International Institute for Private-, Commercial, and Competition Law w Tiranie.

Autorka publikacji z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, międzykulturowości oraz kultury arabsko-muzułmańskiej takich jak „Cross – Culture Awareness in crisis response operations” (2013), „Między kulturą a religią, operacje wojskowe w Iraku i Afganistanie” (2015), „Cool Jihad” (2017), „Bezpieczeństwo Kulturowe w Islamskiej Republice Afganistanu” (2017), „Istota prowadzenia operacji w Islamskiej Republice Afganistanu. Kontekst kulturowy” (2017).

Serdecznie gratulujemy!