MNiSW wybrało ekspertów Collegium Civitas w konkursie “Ustawa 2.0”

Udostępnij strone

25.05.2016

Podczas konferencji prasowej wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz prof. Tomasz Dietl, przewodniczący komisji oceniającej wnioski wskazali 3 zespoły spośród zgłoszonych 15, które w ocenie komisji przedstawiły najlepsze propozycje.

Zadaniem zespołu będzie przygotowanie założeń do nowej ustawy. Ich praca będzie miała fundamentalne znaczenie dla rozwoju polskiej nauki w przyszłości.

Zwycięzcy reprezentują trzy różne środowiska naukowe – jeden zespół afiliowany jest przy uczelni niepublicznej, drugi – przy uczelni publicznej, a trzeci – to podmiot działający na rzecz nauki.  Prace zespołów zakończą się w styczniu 2017 r. Ich efektem będą trzy konkurencyjne projekty założeń do ustawy. Staną się one punktem wyjścia do zaplanowanego na 2017 rok cyklu konferencji, które złożą się na Narodowy Kongres Nauki. W toku debat ustawa uzyska finalny kształt, a następnie trafi do prac legislacyjnych, tak aby wejść w życie od roku akademickiego 2018/2019. W jednym z zespołów będą Eksperci Collegium Civitas pod przewodnictwem prof. Huberta Izdebskiego.

Pozostały skład zespołu interdyscyplinarnego:

 • dr hab. Paweł Ruszkowski, prof. CC
 • dr hab. inż. Artur Świergiel
 • dr hab. Paweł Chmielnicki, prof. WSIZ
 • dr Wojciech Misiąg, prof. WSIZ
 • dr Andrzej Kiebała
 • radca prawny Jan Zieliński

Konsultanci:

 • dr Jan Pakulski, University of Tasmania, Collegium Civitas
 • dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS
 • Stanisław Waltoś, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
 • dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, Prof. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
 • dr Andrzej Rozmus, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
 • dr Jan Zielonka, European Studies Center, Oxford University
 • dr hab. Łukasz Turski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, przewodniczący Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik

Ustawa 2.0