Między sztuką a polityką. Kultura niezależna w Polsce 1956-1989. Twórcy, odbiorcy, konteksty

Udostępnij strone

20.04.2017

Fenomenem dziejów Polski pod rządami komunistycznymi była sfera twórczej i intelektualnej niezależności, która w różnych wymiarach i z różną intensywnością  funkcjonowała od przełomu Października 1956 aż do końca systemu. Najnowszy numer czasopisma „Wolność i Solidarność” (WiS) chcemy poświęcić tej tematyce. Interesują nas teksty o poszczególnych przedsięwzięciach (tytuły prasy niezależnej, teatry, kabarety, ośrodki intelektualne, wydawnictwa podziemne), wydarzeniach (np. Festiwal Piosenki Prawdziwej, Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej, Festiwal w Jarocinie, wystawy), ruchach społecznych oraz twórcach. Czekamy na artykuły naukowe poświęcone takim problemom, jak relacje między sztuką i polityką w rzeczywistości dyktatury, opozycyjna myśl społeczna i polityczna – twórcy i instytucje, odbiór polskiej kultury niezależnej za granicą. Zapraszamy również do refleksji nad tym, w jaki sposób współczesna kultura polska może czerpać z tamtych doświadczeń i wartości, co z etosu i estetyki kultury podziemnej przetrwało, a co zostało zagubione po demokratycznej transformacji.

Zapraszamy także do nadsyłania tekstów nie związanych z głównym tematem numeru, ale mieszczących się w obszarach zainteresowań pisma, które zajmuje się historią opozycji wobec komunizmu i dyktatur autorytarnych XX i XXI wieku, problemami transformacji demokratycznej, a także współczesnymi ruchami wolnościowymi i nowymi formami mobilizacji społecznych. WiS jest czasopismem punktowanym na liście MNiSzW.

Prosimy o przysyłanie tekstów, przygotowanych zgodnie z instrukcją wydawniczą WiS zamieszczoną poniżej na adres jan.skorzynski@civitas.edu.pl. Przypominamy, iż redakcja przyjmuje także artykuły w językach kongresowych. Ostateczny termin nadsyłania artykułów to 1 czerwca 2017 r.