Konkurs o Nagrodę im. prof. Roberta Mroziewicza

Udostępnij strone

29.06.2016

Collegium Civitas zaprasza absolwentów studiów magisterskich do udziału w kolejnej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu Stosunków Międzynarodowych, Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Dyplomacji.

Łączna pula nagród wynosi 5.000,00 PLN.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego Collegium Civitas.

W obecnej edycji wyróżnione zostaną wyłącznie prace magisterskie (doktorskie wyróżniane są co dwa lata).

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które uzyskały tytuł zawodowy magistra (bez względu na uczelnię, kierunek i dyscyplinę naukową) na podstawie obronionej pracy o tematyce obejmującej stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomację.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie – obronione w okresie od 15.06.2015 r. do 30.08.2016 r.

Prace mogą zgłaszać autorzy prac, promotorzy (w porozumieniu i za zgodą autora) oraz władze uczelni, instytucji naukowej lub jednostki organizacyjnej uczelni.

Prace w wersji wydrukowanej i elektronicznej (płyta CD) wraz z załącznikami określonymi w Regulaminie Konkursu, należy składać w Biurze Rektora Collegium Civitas lub nadsyłać na adres: Collegium Civitas, Biuro Rektora, pok. 1224, XII p., PKiN, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs im. prof. R. Mroziewicza”.

Termin składania prac mija 31 sierpnia 2016 r.

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

Regulamin Konkursu im prof Roberta Mroziewicza 2016