Konkurs o Nagrodę im. prof. Roberta Mroziewicza

Udostępnij strone

30.06.2015

Collegium Civitas zaprasza absolwentów studiów magisterskich oraz doktoranckich do udziału w 5. edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu Stosunków Międzynarodowych, Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Dyplomacji.

Łączna pula nagród wynosi 7.000,00 PLN.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego Collegium Civitas.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które uzyskały tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora (bez względu na uczelnię, kierunek i dyscyplinę naukową) na podstawie obronionej pracy o tematyce obejmującej stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomację.

Do konkursu mogą być zgłaszane:

– prace magisterskie – obronione w okresie od 15.06.2014 r. do 30.08.2015 r.;

– prace doktorskie – obronione w okresie od 15.06.2013 r. do 30.08.2015 r.

Prace mogą zgłaszać autorzy prac, promotorzy (w porozumieniu i za zgodą autora) oraz władze uczelni, instytucji naukowej lub jednostki organizacyjnej uczelni.

Prace w wersji wydrukowanej i elektronicznej (płyta CD) wraz z załącznikami określonymi w Regulaminie Konkursu, należy składać w Rektoracie Collegium Civitas lub nadsyłać na adres:

Collegium Civitas, PKiN, XII p., Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs im. prof. R. Mroziewicza”.

 

Termin składania prac mija 31 sierpnia 2015 r.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

Regulamin Konkursu im prof Roberta Mroziewicza 2015