Konferencja Mentoringu. Gość specjalny David Clutterbuck

Udostępnij strone

21.11.2017

W dniu 20 listopada 2017 r. odbyła się konferencja Super M z udziałem znamienitymi gości, m.in. prof. D. Clutterbucka oraz Barbary Bassa. Partnerem strategicznym wydarzenia było Collegium Civitas.

Konferencja ekspertów mentoringu przebiegła w miłej atmosferze zgodnie z planem merytorycznym. Stanowiła wyjątkową okazję do spotkania z najwyższej klasy specjalistami mentoringu w Polsce i na świecie. Gościem specjalnym był prof. David Clutterbuck, guru mentoringu i jego niestrudzony promotor, współzałożyciel i Ambasador Specjalny European Mentoring and Coaching Council (EMCC).

Podczas konferencji zaprezentowano mentoring jako uniwersalne narzędzie rozwoju osobistego i organizacyjnego w makro i mikro skali, w korporacji i w firmie rodzinnej, w biznesie i w sztuce. Omówiono także, jak zapewnić sukces mentoringu. Skupiono się na procesie przygotowania mentora oraz motywacji mentee.

Moderatorem wydarzenia była Dorota Warakomska.

Za zdjęcia dziękujemy EMCC Poland