Komunikat dotyczący działań Collegium Civitas związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

Udostępnij strone

10.03.2020

Uprzejmie informujemy, iż podjęliśmy wszelkie niezbędne działania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności Collegium Civitas opierając się na rekomendacjach GIS, które zostały przekazane już studentom i wykładowcom w dniu 27 lutego (przypominamy, iż rekomendacje są dostępne również na naszej stronie internetowej), jak również na bieżąco monitorujemy oficjalne komunikaty Ministerstwa Zdrowia, GIS i WHO oraz dostosowujemy nasze działania i środki zapobiegawcze do wytycznych MNiSW przeznaczonych dla uczelni i szkół wyższych, a Zespół Rektorski traktuje z najwyższą powagą kwestię zdrowia studentów oraz wszystkich pracowników CC.
 

Dostosowaliśmy się również do wszystkich wymogów i rekomendacji ogłoszonych podczas dzisiejszego wystąpienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, które miało miejsce po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego m.in. odwołujemy wszystkie zaplanowane wydarzenia organizowane przez CC, zawieszone zostały wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników i studentów CC, jak również wstrzymano przyjazdy do Uczelni gości zagranicznych (zarówno studentów, jak i wykładowców).

Rozpatrujemy alternatywne możliwości prowadzenia zajęć lub ich czasowe zawieszenie, jeśli takie będą wyraźne decyzje MNiSW, GIS czy KRASP (który również monitoruje sytuację na wszystkich uczelniach i udziela nam na bieżąco zaleceń).

Pracownikom administracyjnym, jak również dydaktycznym oraz studentom i słuchaczom zalecamy ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów w pracy, w związku z czym w celu zapewnienia komunikacji zaleca się przede wszystkim kontakt telefoniczny i korespondencję mailową.

Zamówione zostały także środki do dezynfekcji klamek, kluczy etc. oraz chustki antybakteryjne do sprzętu elektronicznego i po ich dostawie rozpoczniemy proces dezynfekcji, który będzie kontynuowany do odwołania.

Przypominamy, iż w PKiN (przy wejściach) zainstalowano pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk, w toaletach wywieszono instrukcje dotyczące mycia rąk oraz zainstalowano pojemniki z żelem antybakteryjnym, a przy Recepcji CC znajdują się dozowniki z żelem antybakteryjnym.

 

Proszę pamiętać, iż każdy pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować pracodawcę o podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem COVID-19 – informację powinien przekazać bezpośredniemu przełożonemu (mailem albo telefonicznie).

Każdy student również jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania informacji o podejrzeniu zarażenia wirusem COVID-19 na adres rektorat@civitas.edu.pl lub pod nr telefonu 22 656-77-62.

 

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów zalecamy unikanie bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, zachowanie metrowego dystansu, noszenie masek chirurgicznych i pilny kontakt z lekarzem lub skorzystanie z bezpłatnej, całodobowej infolinii NFZ uruchomionej specjalnie w związku z koronawirusem: 800-190-590.

Wcześniejsze zalecenia i rekomendacje