Komunikat dla wykładowców Collegium Civitas ws. sytuacji związanej z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uczelni

Udostępnij strone

12.03.2020

W nawiązaniu do wcześniejszej informacji z dnia 10 marca br. w związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie całego kraju i wczorajszymi decyzjami władz państwowych przekazanymi na konferencji przez Premiera, Ministra Zdrowia i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo studentów i pracowników Collegium Civitas, Rektor w porozumieniu z Zespołem Rektorskim wprowadzają działania, zawarte w poniższym komunikacie.
 

prof. Stanisław Mocek, Rektor Collegium Civitas

dr dr Roland Zarzycki, Prorektor ds. dydaktycznych

 

Komunikat ws. sytuacji związanej z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uczelni

  W odniesieniu do decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wszelkie zajęcia dydaktyczne (również lektoraty, praktyki i zajęcia WF) zostają zawieszone w terminie od 11.03.2020 do 25.03.2020 włącznie.
 1. Zajęcia na studiach stacjonarnych, które były zaplanowane w dniach 11-25.03.2020, odrobione zostaną w tygodniu przedsesyjnym oraz w pierwszym tygodniu sesji egzaminacyjnej (tj. w dniach od 8-19.06.2020).
 2. Zajęcia na studiach niestacjonarnych, które były zaplanowane w dniach 21-22.03.2020, odrobione zostaną w pierwszym terminie sesji egzaminacyjnej (tj. w dniach 27-28.06.2020).
 3. Zespół powołany przez Rektora przygotowuje plan realizacji zajęć on-line. Szczegółowe wytyczne w tej sprawie zostaną do Państwa przesłane przez Prorektora ds. dydaktycznych drogą mailową w dniu 18.03.2020.
 4. Pod warunkiem, że obecne regulacje dotyczące zawieszenia realizacji zajęć zostaną utrzymane przez władze państwowe oraz władze Uczelni, realizacja zajęć w trybie on-line rozpocznie się wraz z dniem 26.03.2020 i trwać będzie w takiej formie aż do odwołania.
 5. Do 25.03.2020 zawieszone zostają obrony prac dyplomowych, zaś od dnia 26.03.2020 zostaną one wznowione w formie on-line pod warunkiem, że obecne regulacje dotyczące zawieszenia realizacji zajęć zostaną utrzymane przez władze państwowe oraz władze Uczelni. Szczegółowe wytyczne w tej sprawie będą do Państwa sukcesywnie kierowane przez Dział Spraw Dyplomowych.
 6. Wszystkie wydarzenia (spotkania, seminaria, konferencje, warsztaty itp.) nie odbywają się w Uczelni do odwołania. Dotyczy to również aktywności i wydarzeń organizowanych przez organizacje studenckie i koła naukowe.

 

Ponadto informujemy, że:

 1. Wszystkie działy Collegium Civitas funkcjonują w zmienionych godzinach (szczegóły: www.civitas.edu.pl/kontakt), przy czym zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
 2. W weekendy 14-15.03.2020 oraz 21-22.03.2020 Uczelnia będzie zamknięta bez możliwości wejścia na jej teren (zostaną zablokowane windy oraz przejścia na klatkach schodowych).
 3. Zgodnie z Regulaminem Studiów studenci mają możliwość wyrejestrowywania się i dorejestrowywania się na prowadzone przez Państwa zajęcia w przypadku, gdy są to dla nich zajęcia fakultatywne. Mimo nadzwyczajnej sytuacji związanej z COVID-19, terminy wyrejestrowywania się i dorejestrowywania się na zajęcia nie ulegają przesunięciu. Oznacza to w szczególności, że do końca dnia 18.03.2020 ostateczne listy studentów stacjonarnych przypisanych do Państwa zajęć będą dla Państwa dostępne w systemie Wirtualnej Uczelni, studenci ci zaś będą mieli dostęp do materiałów dydaktycznych przez Państwa udostępnionych. Podobnie, do końca dnia 29.03.2020 nastąpi to w przypadku studentów niestacjonarnych.
 4. Studenci, którzy obecnie przebywają u nas na wymianie Erasmus+, będą musieli zostać przeegzaminowani zgodnie z terminarzem dydaktycznym sprzed wdrożenia obecnych zarządzeń. Oznacza to, że w tych indywidualnych przypadkach proces dydaktyczny będzie musiał zostać skompresowany. Prosimy o uwzględnienie tej okoliczności przy planowaniu zaliczeń Państwa zajęć.
 5. Umowy z wykładowcami nieetatowymi będą podpisywane w niezakłóconym trybie w  godzinach urzędowania Działu Dydaktyki.
 6. Informacja dla Promotorów/-ek prac dyplomowych: terminy złożenia pracy dyplomowej dla studentów, którzy wnioskowali o przedłużenie i uzyskali pozytywną decyzję, ulegają bezpłatnemu przedłużeniu o dwa tygodnie.

 

UWAGA. W przypadku odwieszenia, przedłużenia lub zaostrzenia przez władze państwowe obecnych regulacji, będziemy informować Państwa na bieżąco o ewentualnych koniecznych aktualizacjach i zmianach w zakresie przedstawionego powyżej planu działania, jak również o dalszych krokach podjętych w celu realizacji zadań związanych z umożliwieniem uczestnictwa studentów Collegium Civitas w procesie dydaktycznym.

 

Zachęcamy Państwa do śledzenia strony internetowej Uczelni oraz Wirtualnej Uczelni, gdzie w pierwszej kolejności znajdziecie Państwo wszystkie aktualne informacje i zarządzenia wynikające z dynamicznego rozwoju sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. W szczególności znajdziecie tam Państwo zbiorczą i aktualną informację na temat funkcjonowania działów i biur Collegium Civitas, w tym aktualnych godzin ich dostępności.

 

Przypadki i problemy specyficzne, nietypowe i trudne do przewidzenia w bieżących okolicznościach traktowane i rozwiązywane będą na bieżąco w trybie indywidualnym. We wszelkich tego typu sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Dydaktyki lub Prorektorem ds. dydaktycznych, którzy przez cały czas pozostają do Państwa dyspozycji.

 


Zarządzenie Rektora Collegium Civitas nr 07/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie podjętych działań w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności uczelni.

 

Ponadto w mocy pozostają ustalenia dotyczące profilaktyki zdrowia i zasad higieny wskazane w poprzednich komunikatach dostępnych na stronie www.civitas.edu.pl:

https://www.civitas.edu.pl/pl/uczelnia/aktualnosci/komunikat-dzialania-cc-przeciwdzialanie-rozprzestrzenianiu-sie-wirusa-covid-19-dn-10-03-2020

https://www.civitas.edu.pl/pl/uczelnia/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-profilaktyki-zdrowia