Kolejna kadencja Rektora prof. Stanisława Mocka

Udostępnij strone

04.06.2018

Dotychczasowy Rektor Collegium Civitas prof. dr hab. Stanisław Mocek został wybrany 4 czerwca br. na kolejną, trzyletnią kadencję.

 

W imieniu pracowników i studentów gratulujemy profesorowi Stanisławowi Mockowi. Życzymy sukcesów w realizacji strategii Uczelni i wytyczaniu ścieżek jej dalszego rozwoju.

 

Prof. dr hab. Stanisław Mocek jest związany z Uczelnią od 1997 roku, w latach 1998-2012 zajmował stanowisko Prorektora, a od 2012 roku – Rektora Collegium Civitas.

Socjolog, politolog i medioznawca, stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, laureat nagrody im. Karla Poppera. Redaktor naczelny kwartalnika „Animacja Życia Publicznego” oraz rocznika naukowego „Zoon Politikon”.

Zajmuje się zagadnieniami polskiej sceny politycznej, mediów i systemu medialnego, procesów wyborczych, przywództwa i dyskursu politycznego, badań opinii społecznej a także systemów politycznych i społecznych. Jest ekspertem w zakresie transformacji ustrojowych, problemów społecznych w skali mikro i makro, partycypacji publicznej i społeczeństwa obywatelskiego.