Każdy człowiek jest drogowskazem – konkurs literacki

Udostępnij strone

20.08.2019

Jesienią 2019 r. Uniwersytet Trzeciego Wieku Collegium Civitas będzie świętował swoje 10-lecie. Z tej okazji zapraszamy wszystkich chętnych w wieku powyżej 60 lat do udziału w konkursie literackim „Każdy człowiek jest drogowskazem”.

Organizatorzy nie stawiają również żadnych ograniczeń co do treści dzieła. Ocenie będzie podlegała jego wartość literacka.  Zachęcamy jednak, aby wziąć pod uwagę sugestię zawartą w tytule konkursu i podzielić się własną refleksją  oraz doświadczeniem na temat tzw. sztuki życia (Kim jesteśmy dzisiaj, a kim byliśmy? Co nam daje siłę w życiu? Jaką rolę odgrywa przyjaźń? Samotność a osamotnienie? Czy optymizmu można się nauczyć?  itd.)

Utwór zgłaszany w konkursie „Każdy człowiek jest drogowskazem. Sztuka życia w okresie późnej dorosłości” może być napisany w dowolnym gatunku literackim. Może więc to być wiersz (zbiór wierszy), esej, nowelka, opowiadanie, reportaż literacki itd.

Organizatorem konkursu jest UTW CC.  Sponsorem nagród jest ZAiKS.

Udział w Konkursie mogą wziąć słuchacze UTW CC  i osoby spoza UTW  w wieku 60+.

Na prace konkursowe czekamy do 10 IX 2019  (decyduje data stempla pocztowego).

Regulamin Konkursu TUTAJ