Inauguracja roku akademickiego 2015/2016

Udostępnij strone

06.10.2015

1 października 2015 roku Collegium Civitas zainaugurowało rok akademicki już po raz osiemnasty! Specjalnym gościem tej uroczystości był b. Prezydent RP Bronisław Komorowski, który od tego roku akademickiego 2015/2016 będzie prowadził zajęcia w ramach nowoutworzonego Centrum Praktyki Politycznej Bronisława Komorowskiego.

Uroczystość odbyła się w sali Koncertowej na VI piętrze w Pałacu Kultury i Nauki. Inaugurację poprowadzili Marta Kołakowska i Daniel Stefański. Inauguracja miała charakter bardzo uroczysty nie tylko z powodu ślubowania studentów pierwszego roku, ale też powołania dwóch nowych uczelnianych instytucji.

Z rąk Rektora prof. Stanisława Mocka powołanie na kierowników Katedry Władysława Bartoszewskiego w Collegium Civitas odebrali dr Władysław Teofil Bartoszewski i profesor CC Alexadra Richie. Celem utworzenia tej katedry jest trwałe upamiętnienie dorobku i przesłania Władysława Bartoszewskiego, świadka i uczestnika największych wydarzeń w Europie i świecie w XX i początku XXI wieku. Odbywać się to będzie przede wszystkim poprzez prowadzenia działań edukacyjnych i prac badawczych, dotyczących problematyki systemów totalitarnych i autorytarnych, tematyki porozumienia, dialogu, pojednania między narodami i państwami w krajach i regionach europejskich i poza Europą, historycznego i humanistycznego dziedzictwa europejskiej myśli społecznej i politycznej.

Także z dniem 1 października w Collegium Civitas rozpoczęło działalność Centrum Praktyki Politycznej Bronisława Komorowskiego, któremu Rektor prof. Stanisław Mocek wręczył powołanie na Dyrektora Centrum. Idea tej instytucji wynika z konstatacji, że w ciągu ponad 25 lat wolności i suwerenności Polski, w nikłym stopniu wykorzystywano w naszym kraju wiedzę i doświadczenie osób, pełniących najważniejsze funkcje w państwie: prezydentów, premierów, ministrów, parlamentarzystów. Centrum Praktyki Politycznej ma być pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce, dzięki skorzystaniu z doświadczenia Prezydenta Komorowskiego w sferze polityki wewnętrznej i zagranicznej, ale także z doświadczeń innych przedstawicieli życia politycznego z Polski i z zagranicy w celu upowszechniania wiedzy o mechanizmach działania demokracji wśród studentów i kadry naukowo-dydaktycznej Collegium Civitas.

Polityka w działaniu pokazana przez Prezydenta Komorowskiego i zapraszanych przez niego gości ukaże studentom swoje inne, bardziej interesujące oblicze, aniżeli to, które pokazują tradycyjne i nowe media. Warto też podkreślić, że teoria polityki wsparta wiedzą praktyczną to jedno z założeń tkwiących u podstaw powstania Collegium Civitas. Zespolenie misji akademickiej i obywatelskiej naszej uczelni z unikatową wiedzą prezydenta Bronisława Komorowskiego, zdobytą przede wszystkim w ciągu ostatnich pięciu lat, ale też przez cały okres jego aktywności w sferze publicznej, może odegrać znaczącą role w procesie demokratycznej edukacji młodego pokolenia.

Z okazji inauguracji roku akademickiego w Collegium Civitas uczelnia otrzymała szereg listów gratulacyjnych, w tym od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej oraz wielu rektorów i dziekanów innych uczelni wyższych.

Jak co roku podczas inauguracji Collegium Civitas towarzyszyło ogłoszenie wyników Konkursu o nagrodę im. prof. Roberta Mroziewicza, zastępcy kierownika katedry stosunków międzynarodowych, którego 7 rocznica śmierci minęła w tym roku. Jest to konkurs ogólnopolski na najlepszą pracę magisterską i doktorską w zakresie stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego i dyplomacji. Kapituła Nagrody w tegorocznej edycji zdecydowała o nieprzyznaniu pierwszej nagrody głównej w kategorii pracy magisterskiej. Przyznane zostały dwie równorzędne drugie nagrody dla studentów z Collegium Civitas oraz specjalne wyróżnienie dla studenta z Uniwersytetu Warszawskiego. Nagrody i wyróżnienie wręczyli ambasador Grzegorz Dziemidowicz, przewodniczący Kapituły Nagrody im. prof. Roberta Mroziewicza i Jakub Mroziewicza.

Sztandar Collegium Civitas został przekazany w nowe ręce (w skład nowego pocztu wchodzą chorąży Piotr Bobrowski w asyście Joanny Jasińskiej i Igi Zielińskiej), a przedstawiciele Samorządu Studenckiego Collegium Civitas Karol Pawłowicki i Jan Raszyński przy tej okazji zachęcali nowych studentów do czynnego udziału w życiu studenckim oraz do reprezentowania CC w AZS.

Najwięcej radości uczelni zawsze sprawia powiększające się grono najlepszych absolwentów. Dlatego jak co roku Rektor wręczył tym, którzy uzyskali najwyższe oceny (celujące) dyplomy ukończenia studiów licencjackich i magisterskich z wyróżnieniem.

Nagrody od Rektora otrzymali także pracownicy administracyjni uczelni wzorowo wykonujący swoje obowiązki: Małgorzata Sobańska (Dział Marketingu i Promocji), Renata Bogacka-Andrzejewska (Dział Kadr) i Łukasz Golenia (Dział IT), którzy od wielu lat samodzielnie kierują kluczowymi działami i obszarami działań Collegium Civitas.

Na samym końcu oficjalnych obchodów Rektor prof. Stanisław Mocek uroczyście wypowiedział: Rok akademicki 2015/2016 w Collegium Civitas uważam za otwarty.

Wykład inauguracyjny pod tytułem „Zarządzanie XXI wieku” wygłosił prof. dr hab. Andrzej Blikle z Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk oraz członek Academia Europaea.

Wszystkim nagrodzonym jeszcze raz gratulujemy, a pierwszakom życzymy samych sukcesów i bardzo dobrych ocen.

Collegium Civitas to więcej niż studia!

 

Poniżej zapraszamy do obejrzenia fotorelacji Pani Olgi Vyshnevskiej.