Inauguracja po raz dwudziesty!  

Udostępnij strone

04.10.2016

3 października w Collegium Civitas odbyła się roku akademickiego 2016/2017. Wykład specjalny wygłosił prof. Dariusz Stola. Pani Prezydent CC prof. Jadwiga Koralewicz w swoim wystąpieniu przypomniała pierwszą inaugurację uczelni, która miała miejsce 20 lat temu.

W 1997 roku ówczesna współzałożycielka oraz pierwsza Rektor, a obecna Prezydent CC, prof. Jadwiga Koralewicz zapoczątkowała działanie uczelni wyższej  o ambitnych celach dydaktycznych i naukowych. Po dwóch dekadach aktywności, stale współpracująca z pięcioma Instytutami Naukowymi Polskiej Akademii Nauk, Collegium Civitas rozwija się i nowocześnie kształci studentów na światowym poziomie. O wynikach badania satysfakcji ze studiów w Collegium Civitas można więcej przeczytać tutaj (9 na 10 studentów jest zadowolonych ze studiów w Collegium Civitas).

Prof. Jadwiga Koralewicz przypomniała początki istnienia uczelni oraz idee jakie przyświecały tworzeniu pierwszych programów nauczania i późniejszej pracy ze studentami. Podkreśliła rolę jaką w tworzeniu i rozwoju Collegium Civitas miał śp. prof. Edmund Wnuk–Lipiński, współzałożyciel i późniejszy rektor CC, którego myśl i ciepłe otwarte podejście do studentów do dziś jest jedną z rozpoznawalnych cech uczelni.

Collegium Civitas to przede wszystkim ludzie, to dzięki wykładowcom, pracownikom administracyjnym i kolejnym rocznikom studentów nasza uczelnia jest miejscem, gdzie nie tylko się studiuje, ale również buduje wspólnotę. Prof. Jadwiga Koralewicz przypomniała swoją maksymę z początku działania uczelni:  „pierwszym i najważniejszym źródłem informacji i opinii o uczelni są jej studenci”. Obecny Rektor prof. Stanisław Mocek rozszerza tą myśl i dodaje: „pierwszym są studenci i słuchacze, drugim absolwenci a trzecim wykładowcy, ale wszystkie są tak samo ważne”. O wyjątkowości uczelni stanowiła zawsze wykwalifikowana kadra, jej umiędzynarodowienie i nacisk na kształcenie interdyscyplinarne.

Wykład inauguracyjny pt. „Po co nam historia? O pożytkach z poznawania przeszłości” wygłosił prof. Dariusz Stola, profesor w ISP PAN, były prorektor i wykładowca Collegium Civitas w latach 2002-2011, obecnie dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Uroczystość poprowadzili pracownicy CC, Olga Vyshnevska i Daniel Stefański. Oprawę muzyczną zapewnił chór Ars Cantata.

 

List z okazji inauguracji Roku Akademickiego – Prezydent Andrzej Duda

List z okazji inauguracji Roku Akademickiego – Premier Jarosław Gowin