Habilitacja dr Małgorzaty Baran

Udostępnij strone

17.01.2019

Miło nam poinformować, że dr Małgorzata Baran, prorektor ds. rozwoju strategicznego Collegium Civitas, uzyskała stopień doktora habilitowanego. Serdecznie gratulujemy!

Prorektor Małgorzata Baran jest ekonomistką, specjalistką w zakresie nauki o zarządzaniu. Jej zainteresowania naukowe obejmują zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji, w szczególności zarządzanie wiekiem oraz współpracę międzypokoleniową. Kierowała i kieruje zespołami badawczymi realizującymi projekty naukowe oraz społeczne w wymienionych obszarach.

Jest autorką wielu projektów naukowo-badawczych oraz edukacyjnych i rozwojowych, w tym współfinansowanych z unijnych programów pomocowych. W swoim dorobku ma kilkadziesiąt publikacji naukowych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, a także zarządzania wiedzą oraz zarządzania projektami, zarówno w fachowych czasopismach krajowych, jak i zagranicznych, m.in. The Importance of Mentoring in Employee Work Engagement (International Journal of Contemporary Management, 2017), Project Orientation of Polish Universities (China-USA Business Review, 2015), Managing Employees of Different Generations in the Enterprise (Journal of Possitive Management, 2014). Jest autorką książek „Uwarunkowania skuteczności mentoringu w organizacji” (PWN, Warszawa 2018) oraz „Innowacje popytowe, czyli jak tworzy się współczesne innowacje” (PARP, Warszawa 2012).